De mening van...
Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 531 klanten

MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

  • Erkende MBO opleiding niveau 3.
  • Thuisstudie bij MBO college NHA.
  • Studeer in je eigen tempo.
  • Begeleiding door eigen vakdocenten.
  • Starten kan iedere dag van het jaar.

Alles over

MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

Als begeleider gehandicaptenzorg werk je met mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking of problematiek. Een dankbare baan, want jij zorgt ervoor dat de mensen die jij begeleidt zich goed voelen. Je verzorgt leuke activiteiten, zorgt voor een gezellige en rustgevende leefomgeving en biedt begeleiding bij zaken als opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk.

Je stimuleert je cliënt om zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Als begeleider gehandicaptenzorg bied je daarbij de benodigde ondersteuning en houdt rekening met de wensen van cliënten en naastbetrokkenen.

De gehandicapten waarmee je werkt kunnen van alle leeftijden zijn, hebben een diversiteit aan beperkingen en komen met hulpvragen die alle levensgebieden kunnen bestrijken. Ze kunnen woonachtig zijn in een instelling, een woongroep of thuis. Jij zorgt ervoor dat jouw ondersteuning op de cliënt en de situatie is afgestemd. Dit maakt elke situatie anders en uitdagend.

In deze niveau 3 opleiding leer je van individuele en persoonsgerichte begeleiding ook te switchen naar de rol van groepswerker en zorgt voor de uitvoering van de ondersteuningsplannen. Dit alles maakt de diversiteit in jouw beroepsuitoefening enorm groot.

studiePROGRAMMA

MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

De MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Je start deze opleiding met loopbaankennis. Na deze opstart ga je aan de slag met de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Kerntaak 3: Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (8 of 10 maanden).
- Inleiding en werkveld oriëntatie.
- Inleiding agogiek en ontwikkelingspsychologie.
- Anatomie en fysiologie.
- (Psycho) pathologie.
- Lichamelijke verzorging en somatische problemen.
- Eten, drinken en mobiliteitsproblemen.
- Hygiëne en ergonomie.
- Wonen en huishouden.
- Dagbesteding.
- EHBO.
- Methodisch werken.

Periode 2 (8 of 10 maanden).
- Communicatieve vaardigheden en Crisisinterventie.
- Kwaliteit, deskundigheid en werkbegeleiding.
- Sociaal netwerk.
- Verpleegtechnische vaardigheden.
- Begeleiden.
- Keuzedelen: Kies uit Ondernemend gedrag, Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in het beroep.
- Burgerschap.

Periode 3 (8 of 10 maanden).
- BPV (stage).
- Nederlands.
- Rekenen. 

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden. De lessen krijg je in vier delen toegezonden. 

Om de vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren, bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en maak je beroepsgerichte opdrachten.

ERKEND MBO DIPLOMA

Medewerker Maatschappelijke Zorg

Crebocode: 25475

Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dag- en avondonderwijs kunt behalen.

De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Je bent hierdoor altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

Het landelijk erkend MBO diploma Medewerker Maatschappelijke zorg (WEB) krijg je als je alle onderdelen met succes hebt afgerond en het praktijkgedeelte met voldoende resultaat hebt afgesloten.

Schoolverklaring
Een officiële schoolverklaring kun je voor 19 euro aanvragen, wanneer je de opleiding voortijdig stopt. In deze verklaring worden de behaalde examens vermeld.

Examen
Deze nieuwe MBO-opleiding is competentiegericht opgezet. Wij helpen jou om de vereiste praktische vaardigheden te leren die nodig zijn binnen dit vakgebied. Dit betekent meer flexibiliteit en meer afwisseling binnen de opleiding.

Digitale examens: elke dag en dicht bij huis
Je legt tijdens de opleiding 6 beroepsgerichte, 1 vaardigheidsexamen en 4 algemeen vormende examens af. Daarnaast bouw je een portfolio op. Het examengeld bedraagt € 75,- per examen. De meeste examens kun je dagelijks digitaal afleggen op een locatie bij jou in de buurt. Dit bespaart reistijd en je kunt meteen het examen maken als je de lesstof hebt afgerond.

Cum Laude
Bij NHA kun je cum laude afstuderen. De woorden 'cum laude' betekenen 'met lof'. Indien je voor alle getoetste onderdelen uit het toets- en examenplan van jouw opleiding een 8 of hoger scoort ontvang je jouw diploma met de aantekening 'cum laude'.

Je kunt dan op jouw curriculum Vitae vermelden dat je cum laude geslaagd bent. Dit heeft niet alleen een meerwaarde bij toekomstige sollicitatie, maar ook bij inschrijving voor studies waarvoor extra instroomeisen gelden.


Wijzigingen in examens voorbehouden. Het examengeld betaal je bij de NHA pas bij aanmelding voor het betreffende examen!

ZO STUDEER JE

Studeer in je eigen tempo
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaan-begeleider sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar je eigen privé-docent of studieloopbaan-begeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn je steun en toeverlaat die je optimaal begeleiden.

Studiebegeleiding
Dhr. T. van der Biesen,
Mevr. M. Severijn,
Mevr. I. Besselink,
Mevr. M. Noorland,
Dhr. D. Vosseberg,
Dhr. T. Koopman,
Mevr. R. Brinkmans,
Mevr. E. Spanjers.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons Studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

30 maanden bij een normaal studietempo. Je kunt ook kiezen voor een versneld tempo. De opleiding duurt dan 24 maanden. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuis-studie. 

Opleidingstraject
3e leerweg.

Leerboeken
Voor deze opleiding heb je geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houd je overzicht en bespaar je geld. Je dient te beschikken over een computer met internet.

Ringband
Bij de lessen ontvang je GRATIS een fraaie ringband om je lessen in te bewaren.

Vragen?
Bel ons: 077-30 67 000 of stuur ons een e-mail

STAGE

Contactdag incl. workshops en praktijkdagen.
Tijdens de opleiding organiseren wij een contactdag op een centrale plaats in Nederland (bij het cursusgeld inbegrepen) waar je aan deel kunt nemen. Tijdens deze dag krijg je veel studietips aangereikt, maak je kennis met medestudenten en met studieloopbaanbegeleiders van de NHA. Om je goed voor te bereiden op de stage volg je daarnaast 2 praktijkdagen (bij het cursusgeld inbegrepen). Tijdens de verplichte dagen leer je vaardigheden die je straks in de praktijk moet kunnen uitvoeren. Deze dagen worden op diverse plaatsen in het land verzorgd.

Beroeps-praktijkvorming (stage).
Tijdens de stage pas je het geleerde toe in de praktijk. De stage duurt 840 uur. Onder begeleiding van de praktijk-of werkbegeleider voer je de verschillende opdrachten uit die gekoppeld zijn aan de kerntaken en werkprocessen. Tevens werk je aan je portfolio.

Als je huidige baan aansluit bij de opleiding, dan kun je de verplichte stage meestal bij je werkgever volgen. De stageplaats moet wel goedgekeurd zijn door het landelijk kenniscentrum SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en moet de werkplekscan van de NHA doorstaan. Wanneer de stageplaats nog niet is goedgekeurd, kan je werkgever die goedkeuring daar eenvoudig aanvragen. Je stage sluit je af met een praktijkexamen à € 125,- op de stageplek.

Heb je geen baan die aansluit op de opleiding, dan zul je in de loop van je studie een erkend leerbedrijf moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. Indien je geen stageplaats kunt vinden, dan kan de NHA je daarbij ondersteunen. Je stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week, aan jou de keus. Mogelijk heb je tegen die tijd een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgedane kennis en kun je de stage op de (nieuwe) werkplek volgen. Wil je geen stage lopen, dan kun je kiezen voor de MBO-basisopleiding of Kort MBO want bij die opleidingen hoort geen stage.

VOOROPLEIDING

Voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een VMBO diploma theoretisch gemengd of kader beroepsgerichte leerweg. Of een LBO diploma met minimaal 3 vakken op C niveau waaronder Nederlands. Of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO. Of een diploma van minimaal vergelijkbaar niveau. Of een MBO diploma op niveau 2 of 3 of het NHA diploma van de bijbehorende MBO-basisopleiding of Kort MBO.

Voldoe je niet aan de genoemde vooropleidingseis en ben je 18 jaar of ouder, dan kun je op basis van de 18+ regeling deelnemen aan de digitale 18+ toets van de NHA. Je kunt deze optie aanvinken op het inschrijfformulier of telefonisch aanvragen. Middels deze toets kun je alsnog aantonen over het juiste niveau te beschikken. De toets kost 75 euro en kun je op een locatie in jouw buurt afleggen. Als je daarna binnen 2 weken van start gaat met de MBO-opleiding krijg je de 75 euro als korting op het lesgeld terug. Heb je de MBO-basisopleiding of het Kort MBO gevolgd en succesvol afgerond dan word je middels dezelfde 18+ regeling (zonder toets) toegelaten tot de opleiding.

ANDERE OPLEIDING:

MBO-basisopleiding Begeleider Gehandicaptenzorg- zonder stage.
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Of wil je eerst middels een korte opleiding kennis maken met dit vakgebied? Kies dan voor de MBO-basisopleiding Begeleider Gehandicaptenzorg. Deze opleiding is minder uitgebreid en kent geen vooropleidingseis. Je studeert dan in 10 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Wanneer je de MBO-basisopleiding succesvol hebt afgerond en alsnog het MBO-diploma wilt behalen, dan kun je middels de MBO-doorstroomopleiding alsnog het MBO-diploma behalen in 20 maanden.

Kort MBO Begeleider Gehandicaptenzorg- zonder stage.
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Maar wil je wel alle beroepsgerichte vakken van de MBO-opleiding doorlopen? Kies dan voor deze uitgebreide opleiding zonder vooropleidingseis en zonder stage: Kort MBO Begeleider Gehandicaptenzorg. Je studeert dan in 20 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Wanneer je het Kort MBO succesvol hebt afgerond en alsnog het MBO-diploma wilt behalen, dan kun je middels het MBO-afrondtraject alsnog het MBO-diploma behalen in 10 maanden.

MBO-opleiding MBO-basisopleiding Kort MBO
Erkend MBO-diploma Officieel NHA Instituutsdiploma Officieel NHA-Instituutsdiploma
Wel vooropleidingseis Geen vooropleidingseis Geen vooropleidingseis
Verplichte stage Geen stage Geen stage

Complete opleiding van 3 periodes

Korte opleiding van 1 periode Uitgebreide opleiding van 2 periodes
Contactdag incl. workshops en 2 praktijkdagen. Geen contactdag Contactdag incl. workshops en 2 praktijkdagen.
Begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleider Begeleiding door docenten Begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleider
Doorstroom naar HBO-opleiding mogelijk voor niveau 4 Doorstroom naar MBO-opleiding mogelijk met MBO-doorstroomopleiding Doorstroom naar MBO-opleiding mogelijk middels MBO-afrondtraject

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen op basis van diploma's
Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma's, dan kun je een kopie van je diploma's en of certificaten met een cijferlijst meesturen met het inschrijfformulier. Deze aanvraag wordt gratis beoordeeld.

Vrijstellingen op basis van werkervaring
Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van werkervaring, dan kun je hier een verzoek voor indienen. De werkervaring dient binnen een relevante, gelijkwaardige functie te zijn opgedaan. Je krijgt dan een vragenformulier toegezonden en zult de benodigde bewijsvoering moeten leveren. Dit onderzoek kost 150 euro.

Na beoordeling door de examencommissie ontvang je schriftelijk bericht of je vrijstellingen krijgt toegekend. Met vrijstellingen kun je de opleiding sneller afronden.

LESGELD

Ineens Maandelijkse termijn bij een standaard studietempo Maandelijkse termijn bij een versneld studietempo
MBO-opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg €2598 €1299
of 30 x €48.00
of 24 x €60.00

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
Je kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van jouw belasting-schaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.