De mening van...

NHA studenten

MBO opleidingen

NHA studenten
Wij helpen u graag!

077 30 67 000

MBO-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg

  • Erkende MBO opleiding niveau 3.
  • Thuisstudie bij MBO college NHA.
  • Studeer in je eigen tempo.
  • Begeleiding door eigen vakdocenten.
  • Laagste lesgeld van Nederland!
Inschrijven

PROGRAMMA

Een medewerker maatschappelijke zorg werkt als begeleider of groepsleider in een activiteitencentrum of woongroep. Je werkt met mensen die ondersteuning nodig hebben, omdat ze een beperking hebben en daarom op hulp zijn aangewezen. Je taken liggen op het gebied van opvoeding, verzorging, wonen, sport, scholing, vrije tijd en activiteiten.

De ondersteuning die je geeft past bij de behoeften en wensen van de mensen. Een dankbare baan. Je verzorgt leuke activiteiten en zorgt voor een gezellige leefomgeving. Je levert informatie voor het plan van aanpak juist omdat jij dagelijks met die persoon bezig bent. Medewerkers maatschappelijke zorg werken vaak in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, in bijvoorbeeld ziekenhuizen of welzijnsinstellingen of sociale werkplaatsen of penitentiaire inrichtingen.

Je cliënten kunnen van alle leeftijden zijn en dat maakt het beroep zo gevarieerd. Je stimuleert hun ontwikkeling door diverse activiteiten aan te bieden. Bijvoorbeeld muziek maken, knutselen, boodschappen doen, koken, huiswerk maken, sporten. Daarbij schat je voortdurend in met welk handelen je het beste resultaat kunt verkrijgen: motiveren, enthousiasmeren, coachen, ondersteunen, activeren (overhalen tot activiteiten), sturen of zorg overnemen. Daarnaast lever je ook een bijdrage aan de opvoeding van jonge mensen.

Verder ben je op de hoogte van ziektebeelden, handicaps en problemen, die bij de cliënten voorkomen. Je weet welke gevolgen deze ziektebeelden, de handicaps en problemen voor de cliënt kunnen hebben. In deze niveau 3 opleiding leer je van individuele en persoonsgericht begeleiding ook te switchen naar de rol van groepswerker.

Studieprogramma
De MBO opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Je start deze opleiding met leren- en loopbaankennis. Dit resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP). Vervolgens aandacht voor het thema Burgerschap . Na deze opstart ga je aan de slag met de volgende kerntaken:

Kerntaak 1:
Opstellen van een plan van aanpak
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (8 of 10 maanden).
- Het werk van de medewerker maatschappelijke zorg.
- Planmatig werken.
- Observeren en begeleiden.
- communicatie en gesprekstechnieken.
- organisatie.
- zorg verlenen.
- Algemene ziekteleer.

Periode 2 (8 of 10 maanden).
- werken met groepen.
- Ontwikkelingen van mensen met een verstandelijke beperking.
- De oudere.
- psychiatrie.
- activiteitenbegeleiding.
- creativiteit en arbeid.

Periode 3 (8 of 10 maanden).
- BPV (stage).
- Nederlands algemeen.
- Rekenen.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.
De lessen krijg je per periode toegezonden.

Om de vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren, bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en maak je beroepsgerichte opdrachten.

STAGE

Contactdag
Tijdens de opleiding organiseren wij een contactdag op een centrale plaats in Nederland (bij het cursusgeld inbegrepen) waar je aan deel kunt nemen. Tijdens deze dag krijg je veel studietips aangereikt, maak je kennis met medestudenten en met studieloopbaanbegeleiders van de NHA.

Beroepspraktijkvorming (stage)
Indien je kiest voor een 3e leerweg (werkend leren) opleidingstraject,ontvang je alle informatie over de stage bij aanvang van periode 1. Kies je voor een BOL opleidingstraject, dan ontvang je alle informatie over de stage bij periode 3. De stage duurt 2880 uur bij een 3e leerweg traject en 864 uur bij een BOL traject.

Onder begeleiding van de praktijk- of werkbegeleider voer je de verschillende opdrachten uit die gekoppeld zijn aan de werkprocessen en competenties. Tevens werk je aan je portfolio.

Als je huidige baan aansluit bij de opleiding, dan kun je de verplichte stage meestal bij je werkgever volgen. De stageplaats moet wel goedgekeurd zijn door het landelijk orgaan Calibris en moet de werkplekscan van de NHA doorstaan. Wanneer de stageplaats nog niet is goedgekeurd, kan je werkgever die goedkeuring eenvoudig aanvragen bij Calibris. Je stage sluit je af met een proeve van bekwaamheid op de werkplek. De kosten voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid bedragen € 125,-.

Heb je geen baan die aansluit op de opleiding, dan zul je voor de bol-opleiding in de loop van je studie een erkend leerbedrijf moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. Indien je geen stageplaats kunt vinden, dan kan de NHA je daarbij ondersteunen.

Je stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week, aan jou de keus. Mogelijk heb je tegen die tijd een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgedane kennis en kun je de stage op de (nieuwe) werkplek volgen. Wil je geen stage lopen, dan kun je kiezen voor de basisopleiding want bij die opleiding hoort geen stage.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen op basis van diploma's
Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma's, dan kun je een kopie van je diploma's en of certificaten met een cijferlijst opsturen. Deze aanvraag wordt gratis beoordeeld.

Vrijstellingen op basis van werkervaring
Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van werkervaring, dan kun je hier een verzoek voor indienen. De werkervaring dient binnen een relevante, gelijkwaardige functie te zijn opgedaan. Je krijgt dan een vragenformulier toegezonden en zult de benodigde bewijsvoering moeten leveren. Dit onderzoek kost 150 euro.

Na beoordeling door de examencommissie ontvang je schriftelijk bericht of je vrijstellingen krijgt toegekend. Met vrijstellingen kun je de opleiding sneller afronden.

EXAMEN

Deze nieuwe MBO-opleiding is competentiegericht opgezet volgens het nieuwste kwalificatiedossier. Wij helpen jou om de vereiste praktische vaardigheden te leren die nodig zijn binnen dit vakgebied. Dit betekent meer flexibiliteit en meer afwisseling binnen de opleiding.

Je legt tijdens de opleiding 5 beroepsgerichte - en 5 algemeen vormende examens af. Daarnaast bouw je een portfolio op. Het examengeld bedraagt € 50,- per examen. Op vier momenten per jaar kun je één of meerdere examens tegelijk afleggen. Ze worden op een zaterdag in Utrecht afgenomen door de NHA en staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.
Wijzigingen in examens voorbehouden.

Het examengeld betaal je pas bij aanmelding voor het betreffende examen!

OFFICIEEL ERKEND MBO-DIPLOMA

Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dag- en avondonderwijs kunt behalen. De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Je bent hierdoor altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

Het landelijk erkend MBO diploma Medewerker Maatschappelijke zorg (WEB) krijg je als je alle onderdelen met succes hebt afgerond en het praktijkgedeelte met voldoende resultaat hebt afgesloten.

ZO STUDEER JE

Studeer in je eigen tempo
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaan-begeleider sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar je eigen privé-docent of studieloopbaan-begeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn je steun en toeverlaat die je optimaal begeleiden.

Studiebegeleiding
Dhr. T. Koopman
Mevr. A. Rozenblad
Dhr. G. Tjon-A-Tsien
Mevr. M. Severijn
Dhr. T. van der Biesen
Mevr. N. Wassenberg
Mevr. A. Delnooz
Dhr. D. Vossenberg
Mevr. M. Noorland

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons Studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

VOOROPLEIDING

Je hebt minimaal een VMBO diploma kaderberoepsgerichte- gemengde of theoretische leerweg of een LBO diploma met minimaal 3 vakken op C niveau of een MAVO diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO of een MBO diploma op niveau 2 of het NHA diploma van de bijbehorende basisopleiding.

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je op basis van je leeftijd en (werk)ervaring een verzoek tot toelating indienen. Je dient dit aan te geven op het inschrijfformulier en een cv, bewijzen van gevolgde opleidingen en werkgeversverklaring(en) mee te sturen.

ANDERE OPLEIDING:

Basisopleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg - zonder stage.
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Of wil je eerst middels een korte opleiding kennis maken met dit vakgebied? Kies dan voor de Basisopleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg. Deze opleiding is minder uitgebreid en bevat geen stage. Je studeert dan in 10 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Na afronding kun je indien gewenst de MBO opleiding versneld volgen.

Doorstroom-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg  - met stage
Wanneer je de Basisopleiding met een NHA-diploma hebt afgerond en alsnog het MBO-diploma wilt behalen, dan kun je inschrijven voor de Doorstroom-opleiding. Door je voorkennis kun je de MBO-opleiding dan in 16 of 20 maanden doorlopen (kosten € 1050 of 20 x € 58).

STUDIEDUUR

Studieduur
30 maanden bij een normaal studietempo. Je kunt ook kiezen voor een versneld tempo. De opleiding duurt dan 24 maanden. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuis-studie. 

Opleidingstraject
BOL (korte stage) of 3e leerweg (werkend leren).

Leerboeken
Voor deze opleiding heb je geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houd je overzicht en bespaar je geld. Je dient te beschikken over een computer met internet.

Ringband
Bij de lessen ontvang je GRATIS een fraaie ringband om je lessen in te bewaren.

Vragen?
Bel ons: 077-30.67.000 of stuur ons een e-mail

LESGELD

50 - 70% korting Ineens Maandelijkse termijn bij een standaard studietempo Maandelijkse termijn bij een versneld studietempo
MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg (BOL) €2699 €1299
of 30 x €47.00
of 24 x €59.00
MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg (3de leerweg) €2699 €1299
of 30 x €47.00
of 24 x €59.00
  begeleiding via internet mogelijk

BOL-variant of 3e leerweg-variant:
Wij bieden deze MBO-opleiding aan als BOL-variant (met korte stage)
en als 3e leerweg-variant (voorheen BBL = tijdens de hele opleiding stage op de werkplek).

Kies je voor de 3e leerweg, dan dien je meteen aan het begin van de opleiding in loondienst werkzaam te zijn bij een door het kenniscentrum erkend leerbedrijf of instelling waar je tijdens de opleiding doorlopend stageopdrachten kunt combineren met werk. Binnen de 3e leerweg-variant bestaat minimaal 60% of meer van je studieduur uit de beroepspraktijk.

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
U kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op uw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij uw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van uw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt uw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.