Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 663 klanten

Sociale Psychologie

  • Erkend door beroepsvereniging NFG.
  • Inclusief praktijkdag.
  • Huiswerkbegeleiding door Sociaal psycholoog
  • Officieel Psychodidact certificaat.
  • Studeer in uw eigen tempo.

ALGEMEEN

Wat is Sociale psychologie?

Mensen leven in meervoud, niet in enkelvoud!

Waar u ook bent, u staat in direct of indirect contact met andere mensen. Op uw werk, binnen uw gezin, tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en zelfs wanneer u alleen een wandeling maakt, wordt uw denken, voelen en doen beïnvloed door anderen. Tegelijkertijd beïnvloedt ú de gedachte, gevoelens en gedragingen van andere mensen, zelfs al bent u niet fysiek in hun aanwezigheid. Dit bijzondere proces van wederzijdse beïnvloeding wordt uitgebreid bestudeerd in deze cursus.

Wat leert u bijvoorbeeld?
Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit het sociale leven zouden we kunnen zeggen dat sociale psychologie dé psychologie is die het leven verklaart. De relaties tussen mensen staan centraal. Duidelijk zal worden wie wie beïnvloedt en wat daar de effecten van zijn. U zult dan ook veel antwoorden krijgen op vragen over het sociale samenzijn:

▪ Hoe zelf is een zelfbeeld?
▪ Hoe neemt u waar?
▪ Aan wie of wat worden successen en mislukkingen toegeschreven?
▪ Wat is de kracht van non-verbale communicatie?
▪ Wat gebeurt er als een hechtingsproces niet goed is verlopen?
▪ Uit welke onderdelen bestaat liefde?
▪ Hoe werkt ons geheugen?
▪ Leidt logisch denken altijd tot oplossingen?
▪ Hoe komt u tot beslissingen?
▪ Houding en gedrag, wat is de link?
▪ Hoe leidt taal tot communicatie?
▪ Wat is de kracht van motiverende communicatie?
▪ Hoe ontstaat groepsdynamiek?
▪ Wat is de charme van een multiculturele samenleving en wat zijn de
  gevaren?
▪ Wat is het effect van verkeerde informatie?
▪ Aanpassen aan de norm, is dat slim?

Het resultaat van het volgen van deze cursus zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van uw denken, voelen en doen. Naast deze verklarende functie zal er ook een proces begeleidende functie belicht worden. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kunt u deze kennis gebruiken voor uzelf en de mensen waarmee u verbonden bent.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze inzichtelijke en toepasbare cursus Sociale Psychologie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over menselijke interacties. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, verplegers, fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen etc., kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in mens, psyche en wederzijdse beïnvloeding.

PROGRAMMA

Een greep uit de grote verzameling sociaal psychologische fenomenen die aan bod komen:

▪ Sociale vergelijkingstheorie
▪ Valse consensuseffect
▪ Zelfverificatie
▪ Sociale perceptie
▪ Stereotype
▪ Attributietheorie
▪ Affiliatie
▪ Affectieve aantrekkingskracht
▪ Heuristiek
▪ Attitude
▪ Cognitieve dissonantie
▪ Neuro-linguïstische wisselwerking
▪ Ostracisme
▪ Sociale facilitatie en Social loafing
▪ Primaire en secundaire socialisatie
▪ Sociale categorisatie
▪ Deviant gedrag
▪ Conformeren

Om helder te maken hoe sociaal psychologische theorieën ontstaan krijgt u twee extra lessen bij deze module. Daarin kunt u ontdekken hoe sociaal psychologen onderzoek doen. U krijgt een kijkje in het onderzoek Feeling blue dat gaat over de invloed van kleuren op de menselijke geest. Daarnaast leest u alle ins en outs over het onderzoek Jij bent net zoals ik, dat gaat over de effecten van imitatie of spiegelen.

Inclusief unieke praktijkdag (bij het lesgeld inbegrepen!)
Deze cursus op HBO-niveau wordt aangeboden in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten van Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Door deze samenwerking zijn wij in staat om bij de cursus een unieke praktijkdag aan te bieden waarin u dieper op de stof doorfilosofeert en uw vragen met betrekking tot de stof beantwoord krijgt. Deze praktijkdag wordt gehouden in regio 's-Hertogenbosch.

Erkend door beroepsvereniging NFG!
Door het volgen van deze praktijkdag en het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen komt u in aanmerking voor het certificaat Sociale Psychologie van Psychodidact. Dit certificaat wordt officieel erkend als na- en bijscholing door de meest vooraanstaande beroepsvereniging in de psychosociale zorg: NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Ook geeft dit certificaat recht op vrijstelling voor de module Sociale Psychologie binnen onze SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC).

OFFICIEEL ERKEND CERTIFICAAT

U ontvangt het officiële instituutsdiploma van de NHA als u het examen met goed gevolg heeft afgelegd.

Of u ontvangt het officieel erkend studiecertificaat van Psychodidact als u het NHA-examen met goed gevolg heeft afgelegd en tevens actief aan de praktijkdag heeft deelgenomen. Dit certificaat is erkend als na- en bijscholing door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Een getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

Over NHA en de Erkenning door het ministerie van onderwijs
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider ERKEND op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Tevens heeft de Minister van OC&W alle MBO opleidingen van de NHA ERKEND op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de HBO Bacheloropleiding ERKEND op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De hoge kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist, wordt ook toegepast op alle (beroeps)cursussen.


ZO STUDEERT U

Studeer in uw eigen tempo
U ontvangt de lessen van deze cursus Sociale Psychologie in 1 zending thuis. U bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en huiswerkbegeleider staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, via internet naar uw eigen huiswerkbegeleider sturen. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De huiswerkbegeleider is uw steun en toeverlaat die u optimaal begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Studieleiding
Docent: Rut de Ruijter
Huiswerkbegeleider: Rut de Ruijter
Auteur: Rut de Ruijter, Irene Slaats

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur
9 maanden bij een gemiddeld studietempo. U kunt ook in een hoger tempo studeren. Dit verkort uiteraard de cursusduur. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Studietijd
Per week kunt u rekenen op 4 tot 6 uur.

Vooropleiding
Om deze cursus Sociale Psychologie op HBO-niveau te volgen is een vooropleiding op minimaal HAVO-/MBO-niveau gewenst.

Leerboeken
Voor deze cursus Sociale Psychologie heeft u geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Ringband
Bij de lessen ontvangt u GRATIS een fraaie ringband om uw lessen in te bewaren.

Vragen?
Bel ons: 077-30.67.000 of stuur ons een e-mail

LESGELD

50% Korting Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Sociale Psychologie €998 €499
of 9 x €60.00
of 4 x €131.00
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
U kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op uw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij uw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van uw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt uw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.