SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)  

Tijdelijk met GRATIS tablet
SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)
SNRO-NLQF-NFG-transparant
1799,00
of 
12 x €165,00
4.5/5

Beoordeeld door 31 student(en)

 • Behaal je zorgverlenersnummer (AGB-code)
 • Ideale mix van klassikaal en zelfstudie
 • Stage vanuit de thuissituatie
 • Afronding: SNRO-erkend diploma
 • Studieduur: 36 maanden
 • Lesgeld: per studiejaar
ALGEMEEN

SNRO HBO opleiding Psychosociaal Counselor

We hebben een studentenstop ingevoerd v.a. 1 januari 2023. Dit om de vele actieve OPC studenten de aandacht te kunnen blijven bieden, die zij van ons gewend zijn. Het is niet meer mogelijk om te starten met deze opleiding. 

 

Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenersnummer ontvangen, zodat je cliënten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC).

De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact en is gebaseerd op de filosofie van professor doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. 

De opleiding is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK). 

 


Als eerste opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees ingeschaald: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.
 


"Ik heb mezelf leren kennen en kan mij daarmee openstellen voor de ander"

 
 
Esther van der Weerd-Geluk
Beoordeling: 9


  "Ik vond het geweldig om echt met mensen aan de slag
  te gaan"

   
   Dorien Abels
  Beoordeling: 9


  "Ik heb mijzelf kunnen ontwikkelen tot een professionele, capabele hulpverlener"


  Mirriam Guljé
  Beoordeling: 8,5


  OPC staat voor behandelende psychologie
   

  Voordat je uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot het vak, het programma en de erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie.

  We onderscheiden drie vormen:
  - de onderzoekspsychologie;
  - de toegepaste psychologie;
  - de behandelende psychologie.

  Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold.

  Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie.

   
  Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden.

  Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO-niveau kun je dit procesbegeleidende vak leren in de Europees ingeschaalde Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Je wordt opgeleid om mensen te begeleiden die juist geen (zware) psychische problemen hebben maar wel moeilijk kunnen omgaan met wat er op hun pad komt.

   

  Begeleid mensen in veranderingsprocessen

  Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken.

  De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. 

  De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). De opleiding is praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft hiermee antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen.

  Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld?

  Werken met mensen, daar draait het om bij psychosociaal counselen. De opleiding volg je om een carrièreswitch te maken, om je naast een studie of baan in dezelfde richting verder te verdiepen of om een eigen praktijk te beginnen.

  De Opleiding Psychosociaal Counselor is interessant voor:

  • maatschappelijk werk(st)ers - om naast omgevings- en taakgericht, mensen ook emotioneel te begeleiden;
  • verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren;
  • docenten - om studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei;
  • leidinggevenden - om werknemers optimaal te laten functioneren;
  • voor mensen met een SPW diploma - om op HBO niveau door te studeren;
  • voor mensen met een getuigschrift SPH - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het therapeutische vak te leren;
  • voor mensen met een getuigschrift (toegepaste) psychologie - om naast kennis over gedrag, vaardigheden te ontwikkelen in begeleiding van gedragsverandering;
  • voor mensen die binnen hun werkveld of persoonlijke leven de omgang met anderen willen verbeteren.

   

  Wat zijn de beroepsmogelijkheden van de Psychosociaal Counselor?

  De psychosociaal counselor werkt:

  • in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld huisarts, psycholoog, fysiotherapeut of haptonoom;
  • in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten;
  • bij organisaties die ambulante zorg verlenen;
  • als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

  Officiële SNRO HBO registeropleiding

  Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het SNRO HBO-diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt. 

  Zorgverlenersnummer

  Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code).


  Zo werkt studeren bij NHA

  PROGRAMMA

  Studieprogramma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

  De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject, een praktijkonderzoek en portfolio opbouw, te voltooien in drie jaar.

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorscompetenties op HBO-niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in jouw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van jouw studie moet blijken of je de counselorscompetenties op het juiste niveau beheerst.

  Je legt jouw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kun je zien als een map waarin je bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat je bezig bent met jouw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment jouw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd portfolio rond je jouw studie af.

  Het studieprogramma

  Wanneer je de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

  1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

  Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag.

  Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

  Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap)
  - reis door de binnenwereld van jouw psyche - jij en jouw gedrag.

  Binnen dit deel van de module ga je jouw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren. Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

  Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volg je online één praktijkdag. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

  1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2

  Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

  Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

  Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden online drie praktijkdagen voor je gereserveerd.
  Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
  Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar).
  Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

  2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek

  Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).

  In deze module leer je op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken jouw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem. Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

  Bij deze module hoort het Hupper college Professioneel hulpverlenen: de gespreksmethodiek. Tijdens dit college, dat geheel online is te volgen, wordt de theorie uit het boek stap voor stap uitgelegd en doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je kunt zo vaak kijken als je wilt op de momenten die jou het beste uitkomen, je kunt er oefeningen maken en demo’s bekijken.

  De drie online praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om dieper op de stof in te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zul je deelnemen aan verschillende rollenspelen. Je wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingsproces te ervaren.

  Ook twee counselingsessies bij je mentor maken deel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in jouw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijg je hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

  3de jaar: Sociale psychologie

  De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen).

  De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt deel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.

  Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

  Voor deze module is een online college ontwikkeld waarin je tijdens tien lessen de belangrijkste thema’s uit de stof gedoceerd krijgt. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat je op een speelse manier aan de slag gaat met de lesstof.

  3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie

  De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten.

  Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor. 

  3de jaar: Stagetraject 

  De toetsing van jouw kennis en kunde in het werkveld

  Het 3de jaar is (als je het aangegeven studietempo doorloopt) je stagejaar. Voor je stage kun je kiezen uit verschillende door Psychodidact voorgestelde stageplaatsen waar begeleiden van voornamelijk emotioneel gezonde mensen centraal staat. Op die stageplaatsen doe je een jaar begeleid vrijwilligerswerk van 4 tot 6 uur per week. Afhankelijk van het adres waar je aan de slag gaat, gebeurt dat op locatie of vanuit de thuissituatie, face to face, telefonisch of online. Je ontwikkeling zal binnen de opleiding gemonitord worden door een interne stagebegeleider.

   

  Ieder stageadres werkt met een intake/kennismakingsgesprek om zich ervan te verzekeren dat het werk bij je past. Je doorloopt dus een vorm van sollicitatie. Bij alle stageadressen zal ook gevraagd worden om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden. Of dat op locatie gebeurt of online, is afhankelijk van het stageadres.


  Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

  3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied 

  Praktijkonderzoek  naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening.

   

  De module Praktijkonderzoek is onderdeel van het afstudeertraject. Tijdens deze module volg je een online college waarin de belangrijkste principes van praktijkgericht onderzoek worden uitgelegd. Je leert hoe onderzoek wordt opgezet, hoe onderzoek wordt uitgevoerd, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Daarnaast voer je een onderzoeksopdracht uit waarbij je zelf een korte enquête gaat opstellen. Doel van de module is om inzicht te krijgen in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en de basisvaardigheden te ontwikkelen om in de toekomst zelfstandig praktijkgericht onderzoek op te kunnen zetten.

   

  Alle jaren: Portfolio opbouw

  Tijdens de studiejaren ontwikkel je de competenties die gevraagd worden van een professioneel psychosociaal counselor. Je legt deze groei vast in jouw portfolio. Op zes momenten tijdens je studie krijg je van jouw mentor online feedback op je portfolio ontwikkeling (de mentormomenten). De mentor gaat vragen stellen, op zaken wijzen, tips geven en uitnodigen om zaken verder te onderzoeken. Dit gebeurt schriftelijk en met videobeelden. Zo kun je face to face de zaken bespreken en de hoofdpunten nog eens teruglezen. Je rondt je studie af met een afstudeerportfolio waarin je aantoont dat jouw competenties in voldoende mate zijn ontwikkeld.

  REVIEWS

  Reviews

  Dit zijn specifieke reviews over SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC), afkomstig van het onafhankelijke reviewplatform eKomi.

  10/10
  SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 3 van 3

  Het fijne van de ze cursus of opleiding is dat ik in mijn eigen zelfstandige tempo mag en kan werken. Super fijn om zo te kunnen studeren. Het huiswerk wordt ook snel nagekeken en dat geeft motivatie om door te gaan.

  6/10
  SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 3 van 3

  De inhoud van de opleiding is top op de meeste vlakken. Het werk wat je moet doen in 3 jaar is erg veel. Zeker naast een fulltime baan.

  8/10
  SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 3 van 3

  Interessante lesstof en goede docenten. Het is fijn dat je in je eigen tempo kunt studeren.

  8/10
  SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3

  Ben tot nu toe heel tevreden. Wat ik wel op de weg mee wil geven is als het nog niet duidelijk is of me aan het gewenste niveau voldoet. Dat me dan wacht met de opleiting tot het wel duidelijk is, en niet al kan starten. Want zou men niegen bedaald me voor niks.

  DIPLOMA

  Diploma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

  Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

  OPC is een SNRO HBO registeropleiding

  De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid en opgenomen in hun register. Daarnaast heeft SNRO vastgesteld dat OPC voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK).

  Zorgverlenersnummer

  Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kun je aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen je cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars. 

  Toetsing

  De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in jouw regio. De kosten voor een theorietentamen zijn € 132,50. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio 's-Hertogenbosch en deelname kost € 200,-. Je rondt de studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling € 250,- kost. 

  Tentamen afleggen: kan elke dag én dicht bij huis 

  Voor de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kun je iedere werkdag theorietentamen afleggen bij een testcentrum bij jou in de buurt. Kies uit 17 verschillende locaties verspreid over Nederland of Paramaribo of Curacao. Jouw voordeel:

  • geen lange reistijd;
  • niet lang wachten op een examendatum. Je kunt je tentamen afleggen wanneer jij er klaar voor bent;
  • de uitslag van jouw tentamen is snel bekend;
  • het examengeld betaal je bij NHA pas bij aanmelding voor het examen!

  100% examengarantie

  Mocht je onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan bieden wij examen-garantie en leiden wij jou gratis op voor het hertentamen.

  ZO STUDEER JE

  Zo studeer je 
  Persoonlijke begeleiding

  Je kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens de studie.

  De volgende personen lopen tijdens jouw studie met jou mee:

  Mentor

  Bij aanvang van je studie krijg je een persoonlijk mentor toegewezen. Je mentor geeft feedback op je huiswerkopgaven die horen bij de zelfreflectiemodule (Persoonlijke psychologie) en praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen).  Daarnaast bouw je onder supervisie van je mentor aan je portfolio. Op ieder mentormoment stuur je jouw portfolio via NHA Plaza naar je mentor voor feedback.

  Huiswerkbegeleider

  Tijdens de theoriemodulen zullen huiswerkbegeleiders jouw huiswerk corrigeren. Huiswerkbegeleiders zijn specialisten binnen het vakgebied en vaak de auteurs van de te bestuderen stof. Zij kunnen jou optimaal van inhoudelijke feedback voorzien.

  Trainer

  De trainers geven jou les tijdens de praktijkdagen. Alle trainers zijn naast geschoold trainer werkzaam in de psychosociale hulpverlening.

  Interne stagebegeleider

  Tijdens het stagejaar zal jouw interne stagebegeleider jouw ontwikkeling monitoren tijdens verschillende evaluatiemomenten.

   

  Studeer in je eigen tempo - waar je maar wilt

  Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag je eigen tempo bepalen. Starten met deze opleiding kan op elke dag van het jaar!

  Flexibiliteit: je ontvangt de lessen gedrukt en digitaal

  Je ontvangt het complete lespakket per jaar in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past.

  Direct contact met studiegenoten

  Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving.  Hier kom je in contact met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk.

  Wat kun je doen op onze digitale leeromgeving Plaza

  • de studiehandleiding doornemen;
  • lessen bestuderen;
  • video(’s) bekijken;
  • voorleesfunctie;
  • huiswerk en eventuele vragen naar je docent of mentor sturen;
  • alle huiswerkcijfers en examencijfers op een rij;
  • de mediatheek bezoeken voor belangrijke downloads;
  • contact leggen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen.

   

  STUDIEDUUR

  Studieduur

  De studieduur bedraagt minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. Je mag je eigen tempo bepalen. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kies je voor een langere studietijd dan drie jaar, je betaalt maximaal drie jaar lesgeld.

  Je kunt op elk moment starten

  Het hele jaar door, op elk gewenst moment kun je bij ons met de opleiding beginnen. Je hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verlies je geen tijd en kun je direct van start.

  Compleet inclusief leerboeken

  Het lesgeld is compleet inclusief lesstof, toegang tot Plaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding, online colleges en praktijkdagen.

  Vragen?

  Bel ons: (077) 306 70 00. We helpen je graag!

  VOOROPLEIDING

  Vooropleiding

  Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist. Tevens dien je in het tweede studiejaar een VOG zonder bezwaren (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen.

  Of je neemt deel aan de gratis 21+ toets voor toelating

  Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma's dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. Je kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kun je aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoef je niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of je met de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kunt starten.

  ERKENNINGEN

  Erkenningen

  Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is Europees ingeschaald op niveau 6

  De Opleiding Psychosociaal Counselor OPC is door het Nederlands kwalificatiekader NLQF ingeschaald op niveau 6. Dat staat gelijk aan het HBO bachelor niveau. De opleiding is opgenomen in het register van NLQF.

  Door deze inschaling kunnen studenten en werkgevers het niveau van de complementaire opleidingen vergelijken met het niveau van reguliere opleidingen. Daarmee wordt discussie over kwaliteit in het complementair onderwijs voorkomen. OPC is als eerste complementaire opleiding in Nederland ingeschaald op niveau 6. Ook alle reguliere opleidingen in Nederland zijn ingeschaald in het NLQF, waardoor een goede vergelijking mogelijk wordt.

  NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatiekader EQF dat maakt het ook mogelijk om de diverse niveaus van opleidingen van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Negenendertig landen werken aan de invoering van het EQF door koppeling van hun nationale kwalificatie aan het EQF. Dat betekent dat het niveau van de OPC ook transparant is in bijvoorbeeld België, Duitsland en Spanje.

  Klik hier voor meer studie-informatie.

  Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is een SNRO HBO opleiding

  OPC is beoordeeld door SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot de SNRO HBO erkenning.

  Opleidingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het SNRO register.

  Na het afronden van je studie ontvang je een SNRO HBO diploma dat erkend wordt door verschillende beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

  Kwaliteitsgarantie Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

  PLATO Universiteit van Leiden, het onderzoeksplatform dat nationaal en internationaal onderwijs beoordeelt op kwaliteit, heeft een analyse gemaakt van de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). De eindconclusie is dat OPC aan alle onderwijskundige kwaliteitseisen van HBO-niveau en omvang voldoet.

  De eisen waaraan HBO opleidingen moeten voldoen en waarop OPC is getoetst zijn:

  1. opleidingsvisie en kwaliteitsbeleid;
  2. de consistentie van de opleiding (de systematische opbouw van de opleiding vanuit een beroepsprofiel via een opleidingsprofiel en een opleiding curriculum);
  3. didactische kwaliteit van het gebodene;
  4. instroom/toelatingsvereisten;
  5. de omvang van het programma in termen van studiebelastingsuren;
  6. het niveau van de opleiding en de geboden studiestof volgens HBO competenties;
  7. de kwaliteitseisen aan docenten/mentoren/begeleiders;
  8. kwaliteitsbewaking en toetsing.

  Daarnaast heeft SNRO vastgesteld dat OPC voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kun je je aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen jouw cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende ziektekostenverzekeraars.
   

  BATC-erkend

  Deze opleiding wordt ook erkend door de beroepsvereniging BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument). 

  LESGELD

  Lesgeld

  SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) Jaar 1 van 3
  €1799,00
  of  12x 165,00
  Met hulp ?Huiswerkcontrole door jouw persoonlijke vakdocent, mogelijkheid tot het stellen van vragen over de lesstof, bij een huiswerkscore van een voldoende of hoger de mogelijkheid tot het aanvragen van een getuigschrift. Uniek bij NHA: je krijgt 3 jaar lang begeleiding!

  lesgeld per studiejaar

  €1799,00
  of  12x 165,00

  Je betaalt maximaal 3 jaar lesgeld!

  Betaalt jouw werkgever mee?

  Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Veel werkgevers stellen namelijk Persoonlijke Ontwikkel Budgetten beschikbaar voor zelfontwikkeling. Jouw werkgever heeft immers ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

  Een extra pluspunt voor jouw werkgever: NHA is Cedeo erkend. Dit belangrijke keurmerk binnen de HR-sector biedt zekerheid van kwaliteit. 

  AFGESTUDEERDEN

  Afgestudeerden

  Hieronder tref je enkele reacties aan van OPC studenten die inmiddels zijn afgestudeerd:

  Esther van der Weerd-Geluk
  Beoordeling opleiding 9

  In 2014 wist ik het, ik wilde mij gaan omscholen naar een vak waarin ik mij de komende jaren kan ontwikkelen en nuttig maken. Een vak dat bij mij past. Een aantal beroepen stond op mijn lijstje, fotografie was een optie, maar het werken met mensen gaf de doorslag naar een opleiding die op hulpverlening is gericht. Via de NHA kwam ik bij de Opleiding Psychosociaal Counselor terecht.

  Voordat ik een keuze maak, moet het ‘goed voelen’, zo werkt het nu eenmaal voor mij. Dat het goed voelde ervaarde ik na een orienterend telefoongesprek met Irene Slaats. Ze klonk helder, duidelijk en enthousiast over de opleiding. Ik voelde haar drive voor kwaliteit en dat gaf voor mij de doorslag.

  Spannend om na lange tijd weer in de boeken te duiken….. Na 5 jaar haalde ik mijn diploma met trots. Wat ben ik in die jaren gegroeid, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het voelt alsof ik wakker ben geworden. Ik heb mezelf leren kennen en kan mij daarmee openstellen voor de ander. Hobbels en spanning leerde ik niet uit de weg gaan, maar ging ze aan, waardoor ik stappen maakte naar professioneel handelen.

  De kennismappen staan als parels op mijn plank, het zijn mijn raadgevers tijdens het verwerken van de gesprekken. De grote parel van de opleiding vind ik het boek ‘Professioneel hulpverlenen - de gespreksmethodiek’.  Psychodidact leert je de methodiek gebruiken, de ins en outs kennen waarmee je het werkveld in kunt om mensen te begeleiden naar een waardevol leven onder eigen regie.

  Tijdens de opleiding leerde ik reflecteren. Mezelf bevragen is leuk, omdat ik nu weet welke vragen ik aan mezelf kan stellen. Ik ervaar dat deze vragen mij helpen om keuzes te maken in mijn werk.

  Docenten en mentoren zetten aan tot ontwikkeling in vaardigheden en levenslust. Ik zou de keus voor deze opleiding weer opnieuw maken en er weer intens van genieten!

  Dorien Abels – afgestudeerd Psychosociaal Counselor.
  Beoordeling opleiding 9.

  Ik vond de opleiding ontzettend leuk en boeiend om te doen, ik heb veel plezier en enthousiasme mogen ervaren in het leren en het counselen en ik heb heel veel geleerd qua kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling.

  Hoewel ik de theoretische modules erg leuk en interessant vond, vond ik uiteindelijk de gespreksmethodiek en het toepassen ervan in mijn stage het meest interessant. Tijdens deze periode heb ik zowel als counselor als persoonlijk de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Ik vond het geweldig om echt met mensen aan de slag te gaan en het heeft mij een stevige basis gegeven om mensen deskundig en respectvol te kunnen begeleiden.

  Ik heb echt een carrièreswitch gemaakt van een kantoorbaan met financiële en administratieve achtergrond naar nu professioneel mensen begeleiden op psychosociaal vlak. Ik ben mijn eigen praktijk begonnen en heb daarnaast nu ook mede dankzij mijn OPC-diploma een baan als ambulant (gezins)begeleider.

  Mirriam Guljé – afgestudeerd Psychosociaal Counselor.
  Beoordeling opleiding 8,5.

  Ik heb tijdens de opleiding geleerd anderen op eigen benen te laten staan en aan te sluiten bij de behoefte van de ander. Daarbij heb ik mezelf vele malen beter leren kennen en sta ik door alles wat ik geleerd heb nog krachtiger en ontspannen in het leven.

  Het meest interessant aan de Opleiding Psychosociaal Counselor vond ik de stage. Dit doordat ik alles wat ik had geleerd, voorafgaand aan de stage, in praktijk kon brengen. In een heel veilige en prettige leeromgeving, waar de begeleiding zo ontzettend goed was, heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot een professionele, capabele hulpverlener, met oog voor mijn kwaliteiten en valkuilen.

  De opleiding heeft een enorme invloed op mijn carrière gehad. Door deze opleiding doe ik nu echt wat helemaal bij mij past: ik begeleid mensen die tijdelijk vastgelopen zijn weer terug in hun kracht. Dit doe ik buiten in de natuur, gecombineerd met fysiek bezig zijn. Voor mij valt hiermee alles samen wat ik belangrijk vind: natuur, mensen helpen en fysiek bezig zijn.

  Rachel Vissers – afgestudeerd Psychosociaal Counselor.
  Beoordeling opleiding 8.

  Ik zou deze opleiding aan iedereen die zich wil ontwikkelen en psychologie interessant vindt aanbevelen. Je leert hier zoveel van en de opleiding is erg breed. Je kunt wat je hier leert gebruiken voor de rest van je leven én de mensen die vastlopen in je omgeving helpen. Dat is toch iets wat iedereen wil?!

  Ik ben meteen na mijn opleiding aangenomen als begeleider in de gehandicaptenzorg. Hier werk ik met cliënten en hun netwerk om te kijken wat zij nodig hebben en hoe dit in te zetten om er voor te zorgen dat doelen gehaald worden en ontwikkeling in gang wordt gezet.

  Maaike Viersen – afgestudeerd Psychosociaal Counselor.
  Beoordeling opleiding 8.

  OPC heeft mij niet alleen een diploma gebracht, maar ook veel kennis over de mens en zijn/haar gedrag. Door steeds maar weer te reflecteren in aanwezigheid van deskundige supervisie tijdens de studie, is een proces ontstaan waarin kennis en kunde omtrent het worden van een goed counselor in volle ontwikkeling is gekomen. Een doorgaand proces dat niet stopt na het behalen van je diploma. Ik heb alle tools in handen gekregen voor het opstarten van mijn eigen praktijk.

  Het is lastig om een keuze te maken in wat ik het meest interessant vond, dat geeft meteen weer hoe goed de gehele opleiding is. De afwisseling tussen de verschillende theoretische vakken en de technieken, aangevuld met een stage waarbij alle geleerde stof geoefend en toegepast kan worden maakt de gehele opleiding erg interessant. Als ik dan toch een onderdeel moet noemen dan is dat de sociale psychologie omdat hier de meeste kennis zo duidelijk toepasbaar en verklaarbaar is in het dagelijks leven.

  Katja Ngo-van Hoof – afgestudeerd Psychosociaal Counselor.
  Beoordeling opleiding 8.

  De opleiding heeft mij veel gebracht. De energie die ik heb gestopt in het theoretisch leren van de stof kwam terug in een vorm van energie door een voldaan gevoel. Doordat ik in eigen tijd en ruimte mijn opleiding kon indelen ging dit voor mij goed samen met mijn overige werk, mijn gezin en mijn zwangerschap. De mogelijkheid om vragen te stellen en de snelle reacties van mentoren/leraren en NHA heb ik als prettig ervaren.

  De module persoonlijke psychologie heeft veel inzicht gegeven in mezelf en mijn omgeving. Dit heeft geleid tot een persoonlijke groei en ontplooiing die later nodig was om met een stevig fundament de stage in te kunnen gaan. De praktijkdagen zijn een fijne aanvulling op de thuisstudie. Het kunnen overleggen en weerleggen met medestudenten was erg plezierig en werkte motiverend. De stage gaf een boost aan professionele groei en gaf tevens een beeld over hoe het is en voelt om als professional te werken.

  Door de opbouw van het portfolio werd mijn groei zichtbaar bij zowel mezelf als de opleiders. Mijn kwaliteiten en valkuilen kwamen onder het vergrootglas waardoor er een optimale ontwikkeling ontstond. Dit gaf tevens het HBO karakter voor mij aan.

  Gratis Tablet incl. toetsenbord bij inschrijving

  Daarom NHA

  • 15 dagen gratis op proef
  • Start direct met de cursus
  • Studeer in jouw eigen tempo
  • Lesgeld terug als je niet slaagt
  • Gratis toegang tot de
   NHA e-bookbibliotheek

  10/10

  Het fijne van de ze cursus of opleiding is dat ik in mijn eigen zelfstandige tempo mag en kan werken. Super fijn om zo te kunnen studeren. Het huiswerk wordt ook snel nagekeken en dat geeft motivatie om door te gaan.

  Lees meer »
  Op de hoogte blijven
  Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
  Succesvol aangemeld!