Je hebt nog geen opleiding als favoriet toegevoegd.

077 - 30 67 000
24 uur/dag bereikbaar voor studieadvies Bel mij
Gratis studiegids

SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)
SNRO NLQF NFG
Gratis proefles
Inschrijven
12x
147,00
of ineens
€3198,00 €1599,00
ALGEMEEN

Mensen helpen bij verandering? Volg de SNRO HBO-opleiding Psychosociaal Counselor.

Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenernummer ontvangen, zodat je cliënten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars? Volg de SNRO HBO-opleiding Psychosociaal Counselor.

De opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact. De opleiding rust op de filosofie van professor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling.

De opleiding  is een geaccrediteerde SNRO HBO-registeropleiding en voldoet aan de PLATO-eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK).


Als eerste opleiding in Nederland is de opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

 

Verandering begeleiden

Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken.

De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. 

 

Voor wie is de opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld?

Werken met mensen, daar draait het om bij psychosociaal counselen. De opleiding volg je om een carrièreswitch te maken of om je naast een studie of baan in dezelfde richting verder te verdiepen of om een eigen praktijk te beginnen.

De opleiding Psychosociaal counselor is interessant voor:

 • Maatschappelijk werk(st)ers - om naast taakgericht, mensen ook emotioneel te begeleiden
 • Verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren
 • Docenten - om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke groei
 • Leidinggevenden - om werknemers optimaal te laten functioneren
 • Therapeuten - om vakkennis en vaardigheden verder te vergroten
 • SPW'ers - om op HBO-niveau door te studeren
 • SPH'ers en HBO'ers Social Work - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het vak te leren
 • HBO'ers (toegepaste) psychologie - om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering

De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring).

Wat zijn de beroepsmogelijkheden van de Psychosociaal Counselor?


De psychosociaal counselor werkt:

 • in een samenwerkingsverband met huisarts, psycholoog of hypnotherapeut
 • in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten
 • bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en jeugdbegeleidingsdiensten
 • als zelfstandige binnen een eigen praktijk

 

Officieel erkende SNRO HBO-registeropleiding

Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het erkende SNRO HBO-diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

De SNRO HBO-opleiding Psychosociaal Counselor is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO-waardigheid.

 

Zorgverlenersnummer

Na het behalen van het diploma wordt je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenernummer (AGB code).

PROGRAMMA

Studieprogramma SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject en een praktijkonderzoek, te voltooien in drie jaar.

De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselor-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in jouw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van jouw studie moet blijken of je de counselor-competenties op het juiste niveau beheerst.

Je legt jouw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kun je zien als een map waarin je bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat je bezig bent met jouw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment jouw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd porfolio rond je jouw studie af.

Het studieprogramma

Wanneer je de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag.

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap)
- reis door de binnenwereld van jouw psyche -
jij en jouw gedrag.

Binnen dit deel van de module ga je jouw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren in het teken van jouw Persoonlijke Optimalisatie Proces (POP). Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volg je één praktijkdag in regio 's-Hertogenbosch. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2

Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden drie praktijkdagen voor je gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar).
Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek

Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).
In deze module leer je op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken jouw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem.
Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

De drie praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zul je deelnemen aan verschillende rollenspelen. Je wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingproces te ervaren.

Ook twee counselingsessies bij een SENIOR counselor maken onderdeel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in jouw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijg je hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

3de jaar: Sociale psychologie

De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen).

De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt onderdeel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.
Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

Tijdens de praktijkdag die hoort bij deze module wordt er dieper ingegaan op de theorie en is er ruimte om vragen te stellen over de stof. In groepsverband worden casussen uitgewerkt aan de hand van sociaal psychologische fenomenen.

3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie

De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten.

Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor. 


3de jaar: Stagetraject - thuis stage lopen

De toetsing van jouw kennis en kunde in het werkveld

In het 3e jaar kun je starten met jouw stagetraject. De stageplaats wordt jou aangereikt door Psychodidact. Deze stage (minimaal 200 diensturen verspreid over minimaal een jaar) bestaat uit telefonische hulpverlening en/of begeleiding van cliënten per chat vanuit de thuissituatie. 
Je doet daarbovenop verslag van deze gesprekken, hebt evaluatiemomenten en krijgt stage opdrachten. Je rondt deze stage af met een reflectieverslag over de stageperiode.

Bij dit stagetraject horen enkele trainingsdagen. Het aantal dagen is afhankelijk van de stageplaats die je krijgt toegewezen. Tijdens deze dagen word je extra getraind in begeleiding van een specifieke doelgroep. 

Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied 

Onderzoek - hoe bekend en hoe bemind is de psychosociaal counselor in hulpverleningsland?

In het laatste jaar van je studie lever je een rol als onderzoeker in een praktijkgericht onderzoek. Je leert hoe je een praktijkgericht onderzoek opzet, hoe je een onderzoek uitvoert, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Hiertoe is één praktijkdag ingeregeld.

 

De opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact. De opleiding rust op de filosofie van professor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling.

De opleiding  is een geaccrediteerde SNRO HBO-registeropleiding en voldoet aan de PLATO-eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK).


Als eerste opleiding in Nederland is de opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

 

 

DIPLOMA

Diploma SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het erkende SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

 

OPC is een erkende SNRO HBO registeropleiding

De SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

 

Zorgverleningsnummer

Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenernummer (AGB code) en komen jouw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

 

Toetsing

De Opleiding Psychosociaal Counselor is ontwikkeld conform de nieuwste richtlijnen voor het competentiegerichte onderwijs. De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in jouw regio. De kosten voor een theorietentamen zijn 125 euro. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio 's-Hertogenbosch en deelname kost 200 euro. Je rondt de studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling 200 euro kost. 

 

Tentamen afleggen: kan elke dag én dicht bij huis 

Voor de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kun je iedere werkdag theorietentamen afleggen bij een testcentrum bij jou in de buurt. Jouw voordeel:

- Geen lange reistijd

- Niet lang wachten op een examendatum. Je kunt je tentamen afleggen wanneer jij er klaar voor bent.

- Geen examenstress

- De uitslag van jouw tentamen is snel bekend.

- Het examengeld betaal je bij NHA pas bij aanmelding voor het examen!

 

100% examengarantie

Mocht je onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan bieden wij examen-garantie en leiden wij jou gratis op voor het hertentamen.

ZO STUDEER JE

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens de studie.

De volgende personen lopen tijdens jouw studie met jou mee:

 

Mentor

Bij aanvang van uw studie krijg je een persoonlijk mentor toegewezen. Deze mentor is een SENIOR counselor die jou bijstaat in jouw Persoonlijk Optimalisatie Proces (POP). Jouw mentor begeleidt je tijdens de module Persoonlijke psychologie; tijdens het praktijkjaar Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek; en aan het einde van iedere module bij het samenstellen van jouw portfolio.

 

Huiswerkbegeleider

Tijdens de theoriemodulen zullen huiswerkbegeleiders jouw huiswerk corrigeren. Huiswerkbegeleiders zijn specialisten binnen het vakgebied. Ook zijn de huiswerkbegeleiders vaak de auteurs van de te bestuderen stof. Mede daardoor kunnen zij jou het best van feedback voorzien.

 

Trainer

De trainers geven jou les tijdens de praktijkdagen. Alle trainers zijn naast geschoold trainer werkzaam in de psychologische hulpverlening.

 

Stagebegeleider

Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt jouw stagebegeleider je tijdens het stagetraject.

 

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons plaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

 

Ervaring van een Student

"Wat de opleiding OPC via Psychodidact/NHA al voor mijn loopbaan heeft betekend?

Ik ben inmiddels 3e jaars OPC student en heb in maart dit jaar een baan aanvaard als HR Professional bij een specialistisch softwarebedrijf van >100 mw.
Ik werkte daarvoor 10 jaar in de commerciële uitzendbranche als senior manager en wilde graag de overstap maken naar een baan die meer aansloot bij mijn opleiding tot Psychosociaal Counselor. Dit sprak zich rond binnen mijn netwerk en heeft ertoe geleid dat ik benaderd en uiteindelijk ook aangenomen ben, waarbij het feit dat ik deze opleiding volg een belangrijk onderdeel is geweest van deze positieve besluitvorming.

Ik houd mij nu al ruim een half jaar als HR Professional bezig met onder meer het begeleiden van langdurig zieken, coach medewerkers op de werkvloer, bied begeleiding bij meer persoonlijke problematieken en fungeer als vertrouwenspersoon.
Helemaal blij dus!"

JVDO

STUDIEDUUR

Studieduur

De studieduur bedraagt minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar. Je mag je eigen tempo bepalen. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kies je voor een langere studietijd dan drie jaar, je betaalt maximaal 3 jaar lesgeld.

 

Je kunt op elk moment starten

Het hele jaar door, op elk gewenst moment kun je bij ons met de opleiding beginnen. Je hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verlies je geen tijd en kun je direct van start.

 

Compleet inclusief leerboeken

Het lesgeld is compleet inclusief leerboeken, lesstof, toegang tot NHA plaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding en praktijkdagen.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen

De volgende diploma's geven recht op vrijstelling:

Diploma / certificaat: Vrijstelling voor module:

Lesgeld-korting:

NHA diploma
praktische psychologie
Module onderdeel Praktische Psychologie 150 euro
NHA diploma
Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie
Medische Kennis: anatomie, fysiologie en pathologie 150 euro
Certificaat Psychodidact Klinische Psychologie 1 en 2 Klinische Psychologie 1 en 2 500 euro
Certificaat Psychodidact
Sociale Psychologie
Sociale Psychologie 350 euro


Indien je op basis van beschreven certificaten/diploma's of andere papieren in aanmerking denkt te komen voor een vrijstellingen, kun je dat aangeven op het inschrijfformulier. Je dient een kopie van het diploma of certificaat (niet ouder dan twee jaar) mee op te sturen. Je stukken zullen in dat geval worden voorgelegd aan de examencommissie die hierover een uitspraak doet (maximaal twee vrijstellingen per persoon). 

VOOROPLEIDING

Vooropleiding

Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist.

 

Of je neemt deel aan de gratis 21+ toets voor toelating

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma's dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. Je kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kun je aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoef je niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of je met de Opleiding Psychosociaal Counselor kunt starten.

 

Of een losse SNRO HBO module volgen

Twijfel je of de opleiding is wat je bedoelt? Je kunt per studiejaar opzeggen, dus je verplicht je bij inschrijving niet voor de hele opleiding.
Ook kun je kiezen voor de losse SNRO HBO module Klinische Psychologie of Sociale Psychologie. Wanneer je de smaak te pakken hebt kun je je daarna inschrijven voor de gehele opleiding. Je krijgt dan vrijstelling voor deze module. (De vooropleidingseis blijft wel van kracht). Maar meteen starten met de complete SNRO HBO opleiding Psychosociaal Counselor is natuurlijk voordeliger én een waardevolle investering in je toekomst.

 

GARANTIE

Garantie

Onderstaand de uitkomst van een extern kwaliteitsonderzoek door PLATO Universiteit Leiden:

plato garantie

LESGELD
SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) jaar 1 van 3
12x €147,00 of ineens €3198,00 €1599,00
Inschrijven
Met hulp

lesgeld per studiejaar

12x 147,00
of ineens €3198,00 €1599,00

Je betaalt maximaal 3 jaar lesgeld!

Inschrijven

Betaalt jouw werkgever mee?

Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

Belastingteruggaaf voor NHA studie.

Je kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst een gedeelte (afhankelijk van jouw belastingschaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij de NHA nog voordeliger!

Bereken jouw belastingvoordeel Bedrag
Studiekosten
Belastingschaal
Drempel
Jouw Voordeel
Tablet incl. toetsenbord

Daarom NHA

 • Nu 50% korting op het lesgeld!
 • 15 dagen op proef
 • Studeer in jouw eigen tempo
 • Lesgeld terug als je niet slaagt
Op de hoogte blijven
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Succesvol aangemeld!