Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 663 klanten

Horeca medewerkster

HOV Horeca Ondernemer

  • Officieel diploma.
  • Tips en trucs van specialisten.
  • Eerste stap naar uw eigen horecazaak.
  • Studeer in uw eigen tempo.
  • Zeer praktijkgerichte cursus.

 

ALGEMEEN

Gezelligheid
Uw eigen sfeer maken. Een sfeer, waarin mensen graag gezellig met elkaar praten en hun glaasje drinken. Dat doet u met goede muziek en de aankleding van uw eigen zaak. Dat is leuk en geeft voldoening. Spreekt dit u aan, dan is het heel logisch dat u wel een eigen horecabedrijf zou willen hebben.

U heeft de zekerheid dat met deze cursus precies dat leert wat u echt nodig heeft. De NHA is al jaren één van de grootste horeca-opleiders van Nederland en heeft al tienduizenden mensen met succes op weg geholpen naar een goed draaiende horecazaak.

Cursusprogramma

De opleiding HOV bestaat uit 7 modules. Elk van deze modules belicht een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering.

1. Marketing

In deze module wordt aandacht besteed aan de meest belangrijke aspecten waarmee marketing zich bezighoudt. De marketinginstrumenten zijn de P's en vormen samen de horeca bedrijfsformule, waarbij de wensen en behoeften van de gast centraal staan. De in de module vaak luchtig beschreven praktijkvoorbeelden maken het onderdeel marketing prettig leesbaar en makkelijk te begrijpen.

2. Personeel en Organisatie

Personeel & Organisatie wil zeggen: begeleiden, motiveren en stimuleren van mensen en zorgdragen voor een optimale communicatie. In deze module worden de meest belangrijke aspecten en methoden beschreven bij de bepaling van kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften. Het organogram heeft als doel de opbouw van de organisatiestructuur binnen een bedrijf op overzichtelijke wijze weer te geven. Specifieke wettelijke onderwerpen met betrekking tot de CAO en ARBO worden in begrijpelijke taal uiteengezet.

3. Wetten, belastingen en verzekeringen

In deze module staan wetten, belastingen en verzekeringen centraal. Een startende ondernemer merkt al snel dat er talrijke wetten zijn waaraan hij met zijn bedrijf moet voldoen en regels waaraan hij zich moet houden. Er zijn wetten en regels die te maken hebben met het starten van een onderneming en met de exploitatie van de onderneming. Er zijn wetten die te maken hebben met de relatie tussen ondernemer/werkgever en zijn werknemers. Verder zijn er natuurlijk belastingwetten waarmee u als ondernemer te maken krijgt. Ondernemen is risico nemen. Risico's die te groot zijn kunt u verzekeren. Het bedrijf kan schade oplopen. De ondernemer of zijn personeel kan ziek worden. Hoe en welke zaken verzekerd kunnen worden, wordt hier belicht.

4. Operationeel Management

Branche-specifiek wordt aandacht besteed aan de inrichting van bedrijfsruimten, de routing en de logistiek. U leert een investeringsbegroting op te stellen alvorens tot een definitieve beslissing te komen. Automatisering valt ook binnen de horeca niet meer weg te denken. Hierbij valt te denken aan het automatiseren van uw boekhouding, inkoop- en voorraadbeheer en omzetverwerking. Verder komt kostenbewaking aan de orde en leert u verkoopprijzen calculeren en weet u een succesvolle offerte op te stellen.

5. Financiële Administratie

De financiële administratie is over het algemeen niet het populairste onderdeel van een horecaonderneming. Sterker nog, veel ondernemers zijn blij als ze hun financiën veilig hebben kunnen onderbrengen bij een accountant of boekhouder. Na het volgen van deze boeiende module heeft de financiële administratie voor u geen geheimen meer. U kunt een omschrijving geven van veranderingen in vorderingen en schulden en hoe deze veranderingen administratief verwerkt moeten worden.

6. Financieel Management

Na het bestuderen van de module financiële administratie heeft u de basis gelegd voor het financieel management. Managen betekent coachen en sturen, problemen oplossen, maar vooral vooruitzien. U stuurt als het ware uw onderneming op cijfers, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Door het kunnen opstellen van een liquiditeitsbalans kunt u door middel van ratio's en kengetallen uw onderneming doorlichten en bepaalde acties ondernemen. Na bestudering van deze module kunt u het verschil tussen cash-in en cash-out aangeven en weet u wat cash flow voor uw onderneming betekent en waarvoor deze dient.

7. Het ondernemingsplan

Iedere startende, maar ook gevestigde ondernemer heeft inzicht nodig in de markt, de doelstellingen van het te starten bedrijf, de financieringsmogelijkheden van de noodzakelijke investeringen en de financiële haalbaarheid van de plannen. In een tweetal onderdelen komen de omschrijvingen van het plan, de marketingaanpak, de investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting aan de orde. Het inzicht verkrijgt de ondernemer door systematisch een aantal feiten en schattingen op papier te zetten en deze te verwerken tot een ondernemingsplan.
Door systematisch een aantal feiten en schattingen op een rij te zetten dwingt de ondernemer zichzelf na te denken over de toekomstige onderneming en de levensvatbaarheid ervan. De ondernemer wordt gedwongen keuzes te maken in bijvoorbeeld de bedrijfsformule met een bepaalde marketingmix.
Het ondernemingsplan vormt in vele gevallen de basis voor een lening bij de bank, maar geeft u tevens een beeld van uw toekomstige inkomen uit de onderneming. Een perfect ondernemingsplan vormt een sterke basis. En een goed begin is het halve werk, niet waar?

Combinatiecursus

Als eigenaar van een Horeca-vestiging bent u met een HOV-diploma op zak perfect voorbereid. Velen volgen hiernaast ook de cursus Cafébedrijf. Deze cursus bestaat uit Sociale Hygiëne en diverse vakbekwaamheidsonderdelen. De cursussen HOV en Cafébedrijf vullen elkaar perfect aan en vormen een logische, extra voordelige combinatie.

OFFICIEEL DIPLOMA

U kunt examen afleggen voor het officiële NHA instituutsdiploma.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

Over NHA en de Erkenning door het ministerie van onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider ERKEND op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Tevens heeft de Minister van OC&W alle MBO opleidingen van de NHA ERKEND op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de HBO Bacheloropleiding ERKEND op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De hoge kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist, wordt ook toegepast op alle (beroeps)cursussen.

STUDIEDUUR

Studieduur

7 maanden bij een gemiddeld tempo van 5 lessen per maand. U kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de cursusduur. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuis-studie.

Studietijd

Per les moet u rekenen op 4 tot 6 uur.

Vooropleiding

Voor deze HOV cursus heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Leerboeken

Voor deze cursus heeft u geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Ringband

Bij de lessen ontvangt u GRATIS een fraaie ringband om uw lessen in te bewaren.

Vragen?

Bel ons: 077-30.67.000 of stuur ons een e-mail.

ZO STUDEERT U

Studeer in uw eigen tempo

U ontvangt de complete cursus in één zending thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet

Als u kiest voor de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De docent is uw steun en toeverlaat die u graag begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Studieleiding

Dhr. G.H.J Sieljes
Dhr. F. Graalman
Dhr. W. van den Hoeven

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde cursus volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

LESGELD

50% Korting Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Horeca Ondernemer-vaardigheden (HOV) €504 €252
of 14 x €19.50
of 4 x €66.50
€328 €164
of 7 x €25.50
of 4 x €43.50
Combinatie-cursus Horeca Ondernemers-vaardigheden (HOV) + Cafébedrijf €878 €439
of 12 x €40.00
of 4 x €115.50
€658 €329
of 12 x €30.00
of 4 x €86.50

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.