De mening van...
Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 663 klanten

Zakelijke Correspondentie Engels

 • Studiebegeleiding door vakdocent.
 • Officieel diploma of getuigschrift.
 • Professioneel studiemateriaal.
 • Toegang tot studentenplaza.
 • Studeer in uw eigen tempo.

PROGRAMMA

Iedereen die een (administratief) hogere functie ambieert zal een goede kennis moeten hebben van zakelijke correspondentie. In het Nederlands of in een vreemde taal. Veel contacten tussen bedrijven verlopen nog steeds schriftelijk. Dat zal ook nooit veranderen. Of dat nu per post, per fax gebeurt of per email, maakt niets uit. Of het offertes betreft of de bevestiging van telefonische afspraken, evenmin. De laatste jaren is de correspondentie alleen maar toe genomen.
 
Wat u leert in deze cursus...
Omdat de brief het visitekaartje van een bedrijf of organisatie is, leert u in deze cursus Zakelijke Correspondentie:

 • Hoe een brief er uit moet zien.
 • Hoe u een logische opzet maakt.
 • Hoe u tot een duidelijke stijl komt.
 • Hoe u zorgt voor zuiver taalgebruik.
 • Hoe u de juiste, vriendelijke toon treft.
 • Hoe u voor een correcte inhoud zorgt.

Zo leert u het vertrouwen van de geadresseerde te winnen en daarmee het door u gewenste doel te bereiken.

De regels! 
Een zakenbrief schrijven naar een buitenlandse relatie in een vreemde taal is meer dan een Nederlandse brief vertalen. Daarom leert u in de cursus Zakelijke Correspondentie Engels de regels die daarvoor gebruikelijk zijn:

 • Aanhef
 • Beginformuleringen
 • Slotformuleringen
 • Grammaticale bijzonderheden
 • Typische eigen zegswijzen

Met deze praktische cursus van de NHA leert u een goede zakenbrief te schrijven. Met overbodige studiestof zult u niet worden lastiggevallen. De correspondentie-opdrachten in de lessen zorgen ervoor dat u veel praktische oefening krijgt. Uw woordenschat wordt uitgebreid met zakelijke woorden. Op bijzonder praktische wijze wordt uw kennis van grammatica en spelling opgefrist.
 
Doeltreffend en overtuigend
Een brief moet doeltreffend, overtuigend en vooral duidelijk zijn. U moet de ontvanger met weinig woorden duidelijk maken wat u bedoelt. Dit geldt natuurlijk ook voor brieven in een vreemde taal. Het lijkt moeilijk, maar dat is beslist niet zo. U heeft er natuurlijk wel een goede cursus voor nodig. Zakelijke Correspondentie van de NHA is zo′n cursus.

De NHA-cursus is goed te volgen en is een van de beste in zijn soort.

OFFICIEEL DIPLOMA

U kunt examen doen voor het Officiële instituuts-diploma.
Dat is natuurlijk niet verplicht.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • Brieven.
 • Vertalingen en samenvattingen.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).  

Over NHA en de Erkenning door het ministerie van onderwijs
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider ERKEND op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Tevens heeft de Minister van OC&W alle MBO opleidingen van de NHA ERKEND op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de HBO Bacheloropleiding ERKEND op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De hoge kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist, wordt ook toegepast op alle (beroeps)cursussen.

 

ZO STUDEERT U

Studeer in uw eigen tempo
U ontvangt de complete cursus Zakelijke Correspondentie Engels in één zending thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen. U bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de cursus perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's.
En starten met deze cursus kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Als u kiest voor de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privédocent sturen. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De docent is uw steun en toeverlaat die u graag begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Cursusleiding:
 
Dhr. M. Uz

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde cursus volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk.

STUDIEDUUR

12 maanden bij een normaal tempo van 4 lessen per maand. U kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de cursusduur. U kunt elke dag van het jaar starten met deze thuis-studie.

Studietijd:
Per les moet u rekenen op 3 tot 5 uur.

Leerboeken:
Voor deze cursus heeft u geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.  

Ringband:
Bij de lessen ontvangt u GRATIS een fraaie ringband om uw lessen in te bewaren.

Vragen? 
Bel ons: 077-30.67.000 of stuur een e-mail.

VOOROPLEIDING

Om deze cursus Bedrijfscorrespondentie met succes te kunnen volgen is basiskennis van de Engelse taal gewenst.

LESGELD

50% Korting Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Zakelijke Correspondentie Engels €482 €241
of 12 x €22.00
of 4 x €63.50
€372 €186
of 12 x €17.00
of 4 x €49.00

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.