De mening van...
Mening cursisten
Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 531 klanten

MBO-opleiding Thuisbegeleider

MBO-opleiding Thuisbegeleider

  • Erkende MBO opleiding niveau 4.
  • Thuisstudie bij MBO college NHA.
  • Studeer in je eigen tempo.
  • Begeleiding door eigen vakdocenten.
  • Starten kan iedere dag van het jaar!

ALLES OVER

MBO-opleiding Thuisbegeleider

De thuisbegeleider geeft praktische en sociale begeleiding aan mensen die moeilijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld mensen met geldproblemen, dementerende ouderen, mensen met een verslaving of gezinnen met opvoedkundige problemen. Naar aanleiding van knelpunten in de thuissituatie zoek je samen met de cliënt naar oplossingen. Je helpt structuur in het dagelijkse leven aan te brengen en zorgt voor een stabiele thuissituatie. Je leert de juiste vragen te stellen om problemen snel in beeld te krijgen.

Vaak werk je in complexe situaties waar meerdere problemen spelen. Je ondersteunt de cliënt bij huishoudelijke, verzorgende, mogelijke financiële en opvoedkundige zaken. Je komt in contact met externe partijen zoals de wijkverpleging, artsen, de gemeente, de GGZ. Je kunt zelfstandig werken maar ook in een team vanuit de wijk.

Dankzij jouw kennis en vaardigheden help je deze mensen de draad weer goed op te pakken. In deze gloednieuwe opleiding leer je hoe het best met deze doelgroep kan worden gewerkt. Je leert begeleiding te bieden die gericht is op empowerment van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt (en naastbetrokkenen) centraal staat.

Erkend MBO diploma.
Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dagonderwijs kunt behalen. De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Je bent hierdoor altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

STUDIEPROGRAMMA

MBO-opleiding Thuisbegeleider

De MBO-opleiding Thuisbegeleider is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Je start deze opleiding met loopbaankennis. Na deze opstart ga je aan de slag met de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Kerntaak 3: Bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (8 of 10 maanden).
- Inleiding en werkveld oriëntatie.
- Inleiding agogiek en ontwikkelingspsychologie.
- Anatomie en fysiologie.
- (Psycho) pathologie.
- Lichamelijke verzorging en somatische problemen.
- Persoonlijke zorg en wonen en huishouden.
- Dagbesteding.
- Methodische werken.
- Communicatie.
- Crisisinterventie.

Periode 2 (8 of 10 maanden).
- Begeleiden in de thuissituatie.
- Kwaliteit en deskundigheid.
- Coördineren.
- Werkbegeleiding.
- Sociaal netwerk.
- Twee keuzedelen: Kies uit Ondernemend gedrag. Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in het beroep.
- Burgerschap.

Periode 3 (8 of 10 maanden).
- BPV (stage).
- Nederlands algemeen.
- Rekenen.
- Engels.

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden. De lessen krijg je in vier delen toegezonden.

Om de vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren, bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en maak je beroepsgerichte opdrachten.

Contactdag incl. workshops.
Tijdens de opleiding organiseren we een contactdag waar je aan deel kunt nemen. Tijdens deze dag krijg je veel studietips aangereikt en maak je kennis met medestudenten en met studieloopbaan-begeleiders van de NHA.

ERKEND MBO DIPLOMA

MBO-opleiding Thuisbegeleider

Crebocode: 25479

Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dagonderwijs kunt behalen.

De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Je bent hierdoor altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

Het landelijk erkend MBO diploma Agogisch Medewerker GGZ krijg je als je alle onderdelen met succes hebt afgerond en het praktijkgedeelte met voldoende resultaat hebt afgesloten.

Schoolverklaring:
Een officiële schoolverklaring kun je voor 19 euro aanvragen, wanneer je de opleiding voortijdig stopt. In deze verklaring worden de behaalde examens vermeld

Examens.

Deze nieuwe MBO-opleiding is beroepsgericht opgezet. Wij helpen jou om de vereiste praktische vaardigheden te leren die nodig zijn binnen dit vakgebied. Dit betekent meer flexibiliteit en meer afwisseling binnen de opleiding. Je legt tijdens de opleiding 6 beroepsgerichte en 7 algemeen vormende examens af. Het examengeld bedraagt € 75 per examen. De meeste examens kun je dagelijks digitaal afleggen op een locatie bij jou in de buurt. Dit bespaart reistijd en je kunt meteen het examen maken als je de lesstof hebt afgerond.

Cum Laude
Bij NHA kun je cum laude afstuderen. De woorden 'cum laude' betekenen 'met lof'. Indien je voor alle getoetste onderdelen uit het toets- en examenplan van jouw opleiding een 8 of hoger scoort ontvang je jouw diploma met de aantekening 'cum laude'.

Je kunt dan op jouw curriculum Vitae vermelden dat je cum laude geslaagd bent. Dit heeft niet alleen een meerwaarde bij toekomstige sollicitatie, maar ook bij inschrijving voor studies waarvoor extra instroomeisen gelden.

Het examengeld betaal je bij de NHA pas bij aanmelding voor het betreffende examen. Wijzigingen in examens voorbehouden.

ZO STUDEER JE

Studeer in je eigen tempo
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaan-begeleider sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar je eigen privé-docent of studieloopbaan-begeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn je steun en toeverlaat die je optimaal begeleiden.

Studiebegeleiding
Dhr. T. van der Biesen,
Mevr. M. Severijn,
Mevr. M. Noorland,
Mevr. I. Besselink,
Mevr. W. Verzeijl,
Dhr. D. Vosseberg,
Dhr. T. Koopman,
Dhr. M. Koolen,
Mevr. R. Brinkmans,
Mevr. E. Spanjers.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

30 maanden bij een normaal studietempo. Je kunt ook kiezen voor een versneld tempo. De opleiding duurt dan 15 maanden. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuisstudie.

Opleidingstraject
3e leerweg.

Leerboeken
Voor deze opleiding heb je geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houd je overzicht en bespaar je geld. Wel wordt aanschaf van zakwoordenboek der geneeskunde geadviseerd. Je dient te beschikken over een computer met internet.

Ringband
Bij de lessen ontvang je GRATIS een fraaie ringband om je lessen in te bewaren.

Vragen?
Bel ons: 077-30 67 000 of stuur ons een e-mail.

STAGE

Tijdens de stage pas je het geleerde toe in de praktijk. De stage duurt 840 uur. Onder begeleiding van de praktijk-of werkbegeleider voer je de verschillende opdrachten uit die gekoppeld zijn aan de kerntaken en werkprocessen. Tevens werk je aan je portfolio.

Als je huidige baan aansluit bij de opleiding, dan kun je de verplichte stage meestal bij je werkgever volgen. De stageplaats moet wel goedgekeurd zijn door het landelijk kenniscentrum SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en moet de werkplekscan van de NHA doorstaan. Wanneer de stageplaats nog niet is goedgekeurd, kan je werkgever die goedkeuring daar eenvoudig aanvragen. Je stage sluit je af met een praktijkexamen à € 125,- op de stageplek.

Heb je geen baan die aansluit op de opleiding, dan zul je in de loop van je studie een erkend leerbedrijf moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. Indien je geen stageplaats kunt vinden, dan kan de NHA je daarbij ondersteunen. Je stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week, aan jou de keus. Mogelijk heb je tegen die tijd een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgedane kennis en kun je de stage op de (nieuwe) werkplek volgen. Wil je geen stage lopen, dan kun je kiezen voor de MBO-basisopleiding of Kort MBO want bij die opleidingen hoort geen stage.

VOOROPLEIDING

Voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een VMBO diploma theoretisch gemengd of kader beroepsgerichte leerweg. Of een LBO diploma met tenminste 3 vakken op C niveau waaronder Nederlands. Of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO. Of een diploma van minimaal vergelijkbaar niveau. Of een MBO diploma niveau 3 of 4 of het NHA diploma van de bijbehorende MBO-basisopleiding of Kort MBO.

Voldoe je niet aan de genoemde vooropleidingseis en ben je 18 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 18+ toets voor toelating. Deelname kost 75 euro, maar als je daarna binnen 2 weken start met de MBO-opleiding krijg je de 75 euro als korting op het lesgeld terug. Meld je aan voor de toets via het inschijfformulier of vraag de toets telefonisch aan.

Andere Opleidingen.

MBO-basisopleiding (zonder stage)
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Of wil je eerst middels een korte opleiding kennis maken met dit vakgebied? Kies dan voor de MBO-basisopleiding Thuisbegeleider. Deze opleiding is minder uitgebreid en kent geen vooropleidingseis. Je studeert dan in 10 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Wanneer je de MBO-basisopleiding succesvol hebt afgerond en alsnog het MBO-diploma wilt behalen, dan kun je middels de MBO-doorstroomopleiding alsnog het MBO-diploma behalen in 20 maanden.

Kort MBO (zonder stage)
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Maar wil je wel alle beroepsgerichte vakken van de MBO-opleiding doorlopen? Kies dan voor deze uitgebreide opleiding zonder vooropleidingseis en zonder stage. Je studeert dan in 20 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Wanneer je het Kort MBO succesvol hebt afgerond en alsnog het MBO-diploma wilt behalen, dan kun je middels het MBO-afrondtraject alsnog het MBO-diploma behalen in 10 maanden.

MBO-opleiding MBO-basisopleiding Kort MBO
Officieel MBO-diploma Officieel NHA Instituutsdiploma Officieel NHA-Instituutsdiploma
Wel vooropleidingseis Geen vooropleidingseis Geen vooropleidingseis
Verplichte stage Geen stage Geen stage

Complete opleiding van 3 periodes

Korte opleiding van 1 periode Uitgebreide opleiding van 2 periodes
Contactdag incl. workshops Geen contactdag Contactdag incl. workshops
Begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleider Begeleiding door docenten Begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleider
Doorstroom naar HBO-opleiding mogelijk voor niveau 4 Doorstroom naar MBO-opleiding mogelijk met MBO-doorstroomopleiding Doorstroom naar MBO-opleiding mogelijk middels MBO-afrondtraject

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen op basis van diploma's
Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma's, dan kun je een kopie van je diploma's en of certificaten met een cijferlijst meesturen met het inschrijfformulier. Deze aanvraag wordt gratis beoordeeld.

Vrijstellingen op basis van werkervaring
Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van werkervaring, dan kun je hier een verzoek voor indienen. De werkervaring dient binnen een relevante, gelijkwaardige functie te zijn opgedaan. Je krijgt dan een vragenformulier toegezonden en zult de benodigde bewijsvoering moeten leveren. Dit onderzoek kost 150 euro.

Na beoordeling door de examencommissie ontvang je schriftelijk bericht of je vrijstellingen krijgt toegekend. Met vrijstellingen kun je de opleiding sneller afronden.

LESGELD

Ineens Maandelijkse termijn bij een standaard studietempo Maandelijkse termijn bij een versneld studietempo
MBO-opleiding Thuisbegeleider €3518 €1759
of 30 x €63.50
of 24 x €79.50

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
Je kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van jouw belasting-schaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt jouw werkgever mee?

Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.