De mening van...
Bel met onze studieadviseurs
bedrijfskundige

HBO-bachelor Bedrijfskunde

  • Hogeschool NHA opleiding.
  • NVAO geaccrediteerd!
  • Incl. contactdagen met workshops.
  • Studeer in uw eigen tempo.

ALLES OVER

HBO-BACHELOR BEDRIJFSKUNDE

nvao logoIn het bedrijfsleven is veel vraag naar generalisten. Moderne managers die alle afdelingen van een organisatie kunnen overzien. Managers die op strategisch niveau kunnen meedenken, maar ook op operationeel niveau zaken naar zich toe kunnen trekken.

Als bedrijfskundige brengt u processen in kaart om ze vervolgens te optimaliseren. Ook geeft u adviezen om de organisatie te verbeteren.
Als generalist heeft u dus kennis nodig van alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk aan inkoop en verkoop, marketing, logistiek, HRM, bedrijfsorganisatie, automatisering en juridische zaken. Middels deze kennis kunt u de juiste verbanden leggen en snel de kern van een eventueel probleem vinden. Een bedrijfskundige is in staat om vanuit een strategie bestaande structuren te analyseren en ook te optimaliseren. U bent overal van op de hoogte.

Ga de uitdaging aan
Deze bacheloropleiding heeft een bedrijfskundige benadering. Concreet betekent dit: waar liggen de raakvlakken tussen de disciplines binnen het bedrijf? Welke invloeden hebben beslissingen op het functioneren van afdelingen? Het is een veelzijdige job die van elke dag een mooie uitdaging maakt.

Keuze uit 5 specialisaties
In de loop van het tweede studiejaar kiest u een specialisatie, waardoor deze opleiding aansluit op uw specifieke wensen. U kunt dan kiezen uit vijf specialisaties:
- Financieel management
- Marketing en Verkoop
- Logistiek en Inkoop
- Human Resource Management
- Financial Services Management

Een goed manager heeft een brede kijk op de organisatie en overziet het hele plaatje. Na het succesvol afronden van deze opleiding bent u niet alleen als generalist maar ook als specialist inzetbaar. U ervaart het beste van twee werelden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
- Mensen zonder bedrijfskundige of verwante (voor)opleiding. Deze opleiding biedt bedrijfskundige vaardigheden en inzichten.
- Mensen met een Management, Marketing of Administratieve vooropleiding die ook diepgaande kennis willen opdoen van verwante vakgebieden (zoals logistiek en personeel & organisatie, enz.).

Welke persoonskenmerken heeft een Bedrijfskundige?
Een Bedrijfskundige is klantgericht, objectief, flexibel dienstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft een sterk analytisch vermogen.

Wat kun je met bedrijfskunde?
Een Bedrijfskundige is een generalist die de directie en het hoger management ondersteunt en adviseert op het gebied van bedrijfseconomische, bedrijfskundige, automatiseringstechnische, logistieke en/of commerciële processen. U kunt zowel terechtkomen bij organisaties in de private sector als bij organisaties in de publieke sector. Mogelijke beroepen:
- Operations Manager
- Procescontroller
- Manager Inkoop & Logistiek
- Kwaliteitscoördinator
- Management Consultant
- Projectleider/ manager
- Business development manager
- Beleidsmedewerker
- Supply chain analist
- Manager Planning & Control
- Commercieel Manager
- Business analist
- enzovoort

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de mogelijkheden.

Studieprogramma

HBO-BACHELOR BEDRIJFSKUNDE

De Bacheloropleiding Bedrijfskunde bestaat uit 14 onderwijseenheden, inclusief stage en afstudeeropdracht. Net als in de praktijk staan de verschillende vakgebieden binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie tussen de afzonderlijke vakgebieden. Iedere onderwijseenheid bestaat uit een aantal toetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een cluster van leerstof die afgerond wordt met een beoordeling. In de meeste gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis van een digitaal tentamen. Door middel van thema-opdrachten wordt de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk.

De bedrijfskunde opleiding bestaat uit twee fases: een propedeuse fase (eerste jaar) en een hoofdfase. In het eerste jaar maakt u door middel van een aantal inleidende vakken kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Als u de propedeuse fase succesvol afrondt, ontvangt u het officiële propedeuse getuigschrift.

Studieprogramma HBO bachelor Bedrijfskunde algemeen.

Jaar 1: Propedeuse fase (leszending in 2 delen)

Onderwijseenheid 1 (15 studiepunten):
Bedrijfskunde de basis  punten
Algemene managementkennis 5
Middle management en bedrijfsvoering 4
Mondelinge communicatie 3
Beroepsoriëntatie 3


Onderwijseenheid 2
(15 studiepunten):

Financiële analyse  
Inleiding bedrijfseconomie 5
Financiële rapportage en analyse 3
Zakelijke communicatie Engels (deel 1) 3
Onderzoeksvaardigheden 4


Onderwijseenheid 3
(15 studiepunten):

HR en leidinggeven  
Persoonlijke leerweg 2
Human Resources Management 6
Leiderschap 4
Schriftelijke communicatie 3


Onderwijseenheid 4
(15 studiepunten):

Innovatie  
Innovatiemanagement 5
Bedrijfsrecht 5
Management game 3
Reflectie en portfolio assessment 2

Totaal jaar 1 60 sp


Jaar 2: Hoofdfase
  (leszending ineens)

Onderwijseenheid 5 (15 studiepunten):

Governance en compliance  
Persoonlijke leerweg 1
Corporate Governance 5
Arbeids- en sociaal recht 5
Themaopdracht 4


Onderwijseenheid 6
(15 studiepunten):

Organisatie en externe omgeving  
Onderzoeksmethoden 5
Marketing management 5
Zakelijke Communicatie Engels (deel 2) 3
Thema opdracht 2


Onderwijseenheid 7
(15 studiepunten):

Organisatie en strategie  
Management en organisatie 5
Ondernemingsstrategie 5
Projectmanagement 3
Themaopdracht 2


Onderwijseenheid 8
(15 studiepunten):

Organisatie en bedrijfsprocessen  
Logistiek management 5
Management control 5
Themaopdracht 2
Ondernemingsplan 2
Reflectie 1

Totaal jaar 2 60 sp

 

Jaar 3: Hoofdfase  (leszending ineens)

Onderwijseenheid 9 (15 studiepunten):

Organisatie en beleidscyclus  
Persoonlijke leerweg 1
Risico management 5
Integrale kwaliteitszorg 6
Themaopdracht 3


Onderwijseenheid 10
(15 studiepunten):

Organisatie en verandering  
Verandermanagement 6
Intercultureel management 5
Themaopdracht 4


Kies uit 5 specialisaties:

Financieel management  
Marketing en Verkoop  
Logistiek en Inkoop  
Human Resource Management  
Financial Services Management  

Deze specialisaties bestaan uit:

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten)
Onderwijseenheid 12
(15 studiepunten)

Vier Hogeschool-contactdagen incl. workshops verdeeld over het jaar


Totaal jaar 3 60 sp

Jaar 4: (eventueel is de stage te combineren met 2e en 3e jaar)

Stage 30 sp
Afstuderen 30 sp

Totaal: 240 ECTS studiepunten.


Opbouw van de opleiding
Deze Bachelor-opleiding bestaat uit 14 onderwijseenheden inclusief stage en afstuderen. Net als in de praktijk staan de verschillende vakgebieden niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie en integratie tussen de afzonderlijke vakgebieden.
Flexibiliteit in het studeren is ook belangrijk. Om die reden heeft NHA gekozen voor een modulaire opbouw van de opleiding: onderwijseenheden van 15 studiepunten die bestaan uit verschillende modules waarin een vakgebied of thema centraal staat. De verschillende modules worden afgesloten met een digitaal tentamen en/of met verschillende type opdrachten.

De opleiding bestaat uit twee fases: een propedeuse fase (eerste jaar) en een hoofdfase. In het eerste jaar maakt u door middel van een aantal inleidende vakken kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Als u de propedeuse fase succesvol afrondt (60 studiepunten), ontvangt u het officiële propedeuse-getuigschrift. Tijdens de hoofdfase van de opleiding kunt u een keuze maken voor een specialisatie. De hoofdfase van de opleiding inclusief de specialisatie, stage en het afstuderen omvat in totaal 180 studiepunten.

Leerjaar 1: brede propedeuse
Het eerste leerjaar is een brede propedeuse en bestaat uit vier onderwijseenheden: 'Bedrijfskunde de basis'; 'Financiële analyse'; 'HR en leidinggeven' en 'Innovatie'. U maakt kennis met de verschillende vakgebieden binnen de bedrijfskunde, zoals algemeen management, financieel management, HRM, maar ook met juridische aspecten en innovatiemanagement. Alle verschillende gebieden komen aan het einde van het eerste jaar samen in een management game.

Ook maakt u direct in het eerste leerjaar al kennis met de (praktijk-)vaardigheden die u nodig heeft in een toekomstig bedrijfskundig beroep. Dit komt terug in communicatie, gespreksvoering en rapporteren. Ook maakt u direct bij aanvang van de studie al kennis met toegepast onderzoek. Het onderzoekende vermogen komt tijdens de hoofdfase van de studie terug in themaopdrachten. Het internationale aspect komt tijdens de propedeuse aan de orde via de module Zakelijke communicatie Engels.

Leerjaar 2: focus op beroepsrollen
Ook het tweede leerjaar is thematisch opgebouwd. Het tweede jaar start met een onderwijseenheid waarin dieper ingegaan wordt op juridische aspecten rondom het bestuur en de medewerkers in de organisatie. In de zesde onderwijseenheid staat de omgeving van de organisatie centraal: hoe speelt een organisatie in op haar markt. Dit om in de daaropvolgende onderwijseenheid in te gaan op de strategie van de organisatie en hoe deze vertaald wordt in de bedrijfsvoering. Het tweede leerjaar wordt afgesloten met sturing en beheersing van gedrag en processen.

Verder kunt u onderzoeken of ondernemen iets voor u is door het schrijven van een ondernemingsplan. Het tweede jaar blijft u werken aan uw professionele vaardigheden. Het doen van praktijkgericht onderzoek heeft ook een duidelijke plek in het programma: aan de hand van praktijkgerichte casussen voorstellen doen voor oplossingen.

Leerjaar 3: verbreding, verdieping, specialisatie
Het eerste deel van het derde jaar is gewijd aan de generieke basiskennis en vaardigheden. U start met de invloed die de omgeving op de organisatie heeft en de risico's die aan het ondernemen kleven. Ook het belang van kwaliteitszorg komt aan bod. De volgende onderwijseenheid staat in het teken van veranderen en internationalisering. De tweede helft van het derde jaar staat in het teken van de gekozen specialisatie.

Leerjaar 4: stage en afstuderen
Het laatste leerjaar staat in het teken van de praktijk en afstuderen. De praktijk komt aan bod in de stage en in het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. De stage is ook te combineren met het 2e en 3e studiejaar. 

U mag uit vijf specialisaties kiezen
In de loop van het tweede studiejaar kiest u een specialisatie. Elke specialisatie kent twee onderwijseenheden. U kunt kiezen uit:
- Financieel management
- Marketing en Verkoop
- Logistiek en Inkoop
- Human Resource Management
- Financial Services management

1. Specialisatie Financieel management

Onderwijseenheid 11
:

Management Control  
Ethische kwesties 4
ICT 4
Themaopdracht 7

Onderwijseenheid 12:

Financieel Management  
Finance en riskmanagement 4
Cost & Management accounting 4
Themaopdracht 3
Haalbaarheidsstudie 3
Reflectie 1

Totaal studiepunten 30 sp

In de huidige maatschappij volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuwetgeving of Amerikaanse wetgeving die van invloed is op Nederlandse bedrijven. Deze ontwikkelingen hebben vergaande gevolgen voor bedrijfseconomische processen. Van ondernemingen wordt steeds meer verwacht dat zij de belangen van anderen in het oog houden: de ethiek. ICT is in de processen niet meer weg te denken, maar welke risico's zijn daaraan verbonden. Ook het verzamelen en berekenen van kosten voor de waardebepaling van voorraden en de verslaglegging (intern en extern) komen aan bod. Tenslotte is er aandacht voor verschillende bedrijfsrisico's (valuta, belegging, financieel, markt) in deze specialisatie.

2. Specialisatie Marketing en Verkoop

Onderwijseenheid 11:

Marketing en Verkoop  
Sales & Accountmanagement 5
E-Business 4
Themaopdracht 6

Onderwijseenheid 12:

Marketing management  
Strategische marketing 4
Marktonderzoek 4
Themaopdracht 3
Haalbaarheidsstudie 3
Reflectie 1

Totaal studiepunten 30 sp

Tijdens deze specialisatie komt het commerciële vakgebied aan bod. Technologische ontwikkelingen die steeds meer verkoop via het web mogelijk maken en de business-to-businessmarkt waarbij allerlei beslissers en beïnvloeders betrokken zijn bij het salesproces, dat zijn onderwerpen die centraal staan in het eerste thema uit deze specialisatie. In het tweede thema wordt dieper ingegaan op de marketingstrategie van de organisatie en het marktonderzoek dat daarbij hoort. U leert om kansen te herkennen en te vertalen naar nieuwe producten of markten. Ook het vertalen van de doelstellingen van de onderneming naar een helder en concreet marketing plan komen aan bod. Voor het nemen van marketingbeslissingen is onderzoek nodig. Het instrument daarbij is marktonderzoek.

3. Specialisatie Logistiek en Inkoop

Onderwijseenheid 11:

Inkoop  
Inkoopmanagement 5
Facility management 4
Themaopdracht 6

Onderwijseenheid 12:

Logistiek & organisatie  
Chain management 4
Hoger Logistiek Management 4
Themaopdracht 3
Haalbaarheidsstudie 3
Reflectie 1

Totaal studiepunten 30 sp


In het eerste thema van deze specialisatie staan inkoop en facility management centraal. Inkoop is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het inkoop- en leveranciersmanagement moet volledig in dienst staan van het leveren van producten en waarden die belangrijk zijn voor de klanten van het bedrijf. In het verlengde daarvan ligt facility management, waarbij de interne klant centraal staat. Het tweede thema gaat dieper in op de logistieke kant van een organisatie. Organisaties concentreren zich steeds meer op het verbeteren van de eigen logistieke processen en maken stappen in het optimaliseren van de keten vanuit efficiency en effectiviteitsoverwegingen. Supply Chain Management is het onderwerp dat in deze specialisatie centraal staat: zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.

4. Specialisatie Human Resources Management

Onderwijseenheid 11:

Arbeids- en Organisatiepsychologie  
Arbeids- en Organisatiepsychologie 5
Groepsdynamica 4
Themaopdracht 6

Onderwijseenheid 12:

HRM  
Strategisch personeelsmanagement 4
HR Analytics 4
Themaopdracht 3
Haalbaarheidsstudie 3
Reflectie 1

Totaal studiepunten 30 sp

Het eerste thema arbeid en organisatiepsychologie beschrijft de relatie tussen het individu en de arbeidsorganisatie, waarbij aandacht wordt geschonken aan aspecten zoals diversiteit, motivatie, leiderschap en training. De groepsdynamica sluit hier op aan door groepen en de manier waarop individuen in een groep functioneren nader te bestuderen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling, communicatie, vaardigheden en doelen van een groep.
In het tweede thema wordt dieper ingegaan op de strategische rol van human resources in een organisatie. Een meer strategische rol van HR vraagt om een meer geïntegreerde kijk op mensen, of zij nu als medewerker of in de vorm van een flexibele schil werkzaam zijn, en wat zij voor een organisatie betekenen. Om bij het management het belang van de mens onder de aandacht te krijgen, is het aantonen van hun toegevoegde waarde een voorwaarde. Voor het meten van deze toegevoegde waarde is de HR-Scorecard een belangrijk instrument.

5. Specialisatie Financial Services management

Onderwijseenheid 11:
 
Financial Services (1)  
Schadeverzekering particulier 5
Schadeverzekering zakelijk 4
Themaopdracht 6

Onderwijseenheid 12:

Financial Services (2)  
Basisdeskundigheid 3 4
Toepassingsgebieden 4
Themaopdracht 3
Haalbaarheidsstudie 3
Reflectie 1

Totaal studiepunten 30 sp


In de specialisatie Financial Services management worden vakken behandeld, waarna u als financieel adviseur voor uzelf kunt beginnen. Of u gaat aan de slag bij een bank of een financieel adviesbureau. Het geven van een gedegen financieel advies kan en mag alleen wanneer men een wettelijk erkend diploma bezit van de vakgebieden waarin men adviseert. Naast Wft Adviseur Basis volgt u in deze specialisatie enkele Wft toepassingsgebieden. De lesstof sluit aan op de examens van het Nederlands Instituut voor het Bank-, verzekerings- en effectenbedrijf (NIBE-SVV - examens). Hiermee kunt u de officieel erkende diploma's behalen.

12 contactdagen incl. workshops
Vier keer per jaar bieden we u de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze hogeschool-contactdagen, in Utrecht. U ontvangt hiervoor tijdens de opleiding de uitnodigingen.

Op de contactdagen worden thema's behandeld zoals: hoe is beroepsgericht studeren bij hogeschool NHA opgezet, hoe pak je de thema-opdrachten en de afstudeerscriptie aan, enz. Tevens vinden er aan de opleiding gerelateerde workshops plaats zoals onderzoeksvaardigheden, mondelinge communicatie, managementgame enz. Aansluitend aan de contactdagen kunt u ook een persoonlijk gesprek voeren met een studieloopbaanbegeleider van hogeschool NHA. Dankzij de persoonlijke begeleiding krijgt u alle aandacht.

ERKEND GETUIGSCHRIFT

HBO-BACHELOR BEDRIJFSKUNDE

Na succesvolle afronding van de propedeuse (jaar 1) kunt u het officiële propedeuse getuigschrift aanvragen. Na succesvolle afronding van alle onderdelen van deze nvao-geaccrediteerde opleiding krijgt u het erkende HBO-bachelor getuigschrift Bedrijfskunde van Hogeschool NHA uitgereikt en mag u de titel BBA (Bachelor of Business Administration) voeren.

Erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hogeschool NHA is erkend door het ministerie van OC&W als rechtspersoon hoger onderwijs op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Registratie onder BRIN nr. 24GL.

NVAO-Accreditatie

De Bachelor opleiding van Hogeschool NHA is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), een ijzersterke kwaliteitsgarantie! De HBO opleiding Bedrijfskunde is NVAO geaccrediteerd onder ISAT (croho) nr. 34035.

Toetsing

De HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde van Hogeschool NHA is ontwikkeld volgens actuele inzichten over beroepsgericht onderwijs. De lesstof, die telkens wordt afgesloten met gratis oefententamens, sluit nauw aan op de beroepspraktijk en dit maakt uw opleiding levendiger en prettiger. Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de lesstof meteen toepassen in de praktijk. Heeft u nog geen baan die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen tijdens de praktijkstage.


Digitale examens: elke dag en dicht bij huis

Tijdens deze complete opleiding vinden er 12 digitale tentamens plaats. Een digitaal HBO-tentamen kost €110,-. U kunt op elke werkdag tentamen afleggen bij een testcentrum in uw regio. Uw voordeel: geen examenstress, geen lange reistijd en niet lang wachten op een examendatum, maar direct tentamen afleggen wanneer u er klaar voor bent. Ook is de uitslag dan extra snel bekend. Het examengeld betaalt u pas bij aanmelding voor het betreffende examen! Ook vinden er tijdens de opleiding twee afsluitende examens plaats (niet digitaal) en een portfolio assessment. Een afsluitend NHA-examen kost 125 euro en een portfolio assessment kost ook 125 euro.


Extra erkende diploma's zonder extra studie

De NHA werkt nauw samen met toonaangevende instanties, en dit biedt veel voordelen voor onze studenten. Veel tentamens van onze Bachelor-opleiding kunt u hierdoor afronden met een diploma van een brancheorganisatie, zoals de Associatie of het NIMA of de NEMAS. Deze erkende diploma's staan meteen goed op uw cv. En dat zonder extra studie. U kunt bij veel vakken dus kiezen voor het tentamen van Hogeschool NHA of voor het tentamen van de brancheorganisatie.

ZO STUDEERT U

Persoonlijke begeleiding

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

- Studieloopbaanbegeleider: Voor al uw studievragen kunt u via telefoon, email of persoonlijk terecht bij uw studieloopbaanbegeleider. Zij informeert u en ondersteunt u tijdens uw studie. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij de planning kunt u een beroep op haar doen.

- Vakdocenten: Binnen de onderwijseenheden zullen specialisten binnen het vakgebied specifieke opdrachten van feedback voorzien en uw vragen beantwoorden.

- Praktijkdocenten: Zij geven u les tijdens de Hogeschool-contactdagen.

- Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt onze begeleider u tijdens het stagetraject.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Door de flexibele en individuele opzet van de opleiding en door rekening te houden met eerder ontwikkelde kennis, inzichten en vaardigheden bestaat de mogelijkheid om de opleiding in 3 jaar tot maximaal 6 jaar af te ronden met een erkend HBO-bachelor getuigschrift.

Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kiest u voor een langere studietijd, u betaalt maximaal 3 jaar lesgeld.

U kunt op elk moment starten

Het hele jaar door, op elk gewenst moment kunt u bij ons met uw Bedrijfskunde opleiding beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u direct van start.

Bij Hogeschool NHA betaalt u alleen lesgeld en examenkosten

Het lesgeld is compleet inclusief de benodigde vakliteratuur, lesstof, toegang tot NHA studentenplaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding en contactdagen. De examenkosten betaalt u pas bij aanmelding voor een examen/tentamen. U betaalt eenmalig inschrijfgeld.

STAGE

Tijdens de opleiding doet u veel kennis op. Maar theoretische kennis alleen is niet genoeg om af te studeren. U dient ook voldoende praktijkervaring op te doen en het geleerde in de praktijk toe te passen.

Stage
Bij de HBO-bacheloropleiding is stage een onderdeel van de opleiding. Op basis van relevante werkervaring kan vrijstelling aangevraagd worden voor (een deel van) de stage. De duur van de stage bedraagt 840 uur.

Als u over een relevante werkplek beschikt kunt u de stage ook binnen het bedrijf/instelling waar u werkzaam bent uitvoeren. Heeft u geen relevante werkplek, dan zult u in de loop van de studie een passende stageplaats moeten zoeken. U zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. En natuurlijk helpt de NHA u indien nodig bij het vinden van een passende stageplek.

De stagetijd kunt u in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week. Overigens volgen veel studenten de stage vanaf het derde studiejaar. Vaak hebben ze dan een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgebouwde kennis, en kunnen ze de stage op de nieuwe werkplek doorlopen.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt u vakkundig begeleid door uw praktijkbegeleider op uw werkplek en door een begeleider/coach vanuit de NHA.


Portfolio en afstudeeropdracht

Vanaf de start van de opleiding gaat u meteen uw eigen portfolio bijhouden. Met dit portfolio kunt u altijd aantonen welke kennis en competenties u heeft opgedaan. Ook geeft het een duidelijk beeld van de voortgang van uw studie. Aan het einde van de opleiding doet u een afstudeeronderzoek. Natuurlijk wordt u ook hierbij begeleid.

VRIJSTELLINGEN

Door vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u voor aanvang van uw studie vrijstelling ontvangt voor een onderwijseenheid of de propedeuse, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € 12,50 per studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstelling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe u vrijstellingen aanvraagt:

Optie 1: U meldt zich aan voor de HBO Bachelor-opleiding en geeft op het inschrijfformulier aan, voor welke modules u vrijstelling wilt aanvragen. U ontvangt dan een brief met het verzoek om een gewaarmerkte kopie van uw diploma en cijferlijst naar ons toe te sturen. De examencommissie uw vrijstellingsverzoek in dat geval kosteloos beoordelen.

Optie 2: Tijdens de opleiding kunnen nog verdere vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie worden ingediend.

U kunt uw vrijstellingsverzoek richten aan:

Hogeschool NHA t.a.v. de examencommissie,
Antwoordnummer 4004, 5980 ZX Panningen.

Externe examens en vrijstellingen

In de volgende tabel ziet u welke modules kunnen worden afgesloten met een extern examen voor een erkend diploma. Heeft u één of meerdere diploma's of certificaten van onderstaande tabel al in uw bezit (max. 8 jaar oud)? Dan kunt u daar vrijstelling voor aanvragen.
 
Module. Kan worden afgesloten met een extern examen voor het erkende diploma.
Inleiding Bedrijfseconomie. Certificaat MBA Bedrijfseconomie van de Associatie voor Examinering.
Inleiding Belastingrecht.
Certificaat MBA Belastingrecht van de Associatie voor Examinering.
Financiële Rapportage en Analyse.
Certificaat MBA Financiële rapportage en analyse van de Associatie voor Examinering.
Algemene Managementkennis.
Nemas Middle Managementdiploma deel 1 (Algemene Managementkennis).
 Middle Management en Bedrijfsvoering. Nemas Middle Managementdiploma deel 2
 Schriftelijke communicatie. Nemas Middle Managementdiploma deel 2.
 Human Resourcemanagement. Nemas HRM (Personeelsmanagement).
 Marketing Management.  Nima-A.

 

VOOROPLEIDING

Een HAVO- of VWO- of MBO-diploma (niveau 4) of NHA-diploma HBO-basisopleiding Bedrijfskunde is voor toelating tot een HBO-bacheloropleiding vereist.

Maak de 21+ toets als u niet het diploma voor toelating bezit
Voldoet u niet aan de genoemde vooropleidingseis en bent u 21 jaar of ouder, dan kunt u op basis van de 21+ regeling deelnemen aan de 21+ toets van de NHA. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier of telefonisch aanvragen. Middels deze toets kunt u alsnog aantonen over het juiste niveau te beschikken. De toets kost 75 euro en kunt u op een locatie in uw regio afleggen. Als u daarna binnen 2 weken start met de HBO-bachelor opleiding krijgt u de 75 euro als korting op het lesgeld terug. Heeft u de HBO-basisopleiding gevolgd en succesvol afgerond, dan wordt u middels dezelfde 21+ regeling (zonder toets) toegelaten tot de bacheloropleiding.

Alleen het eerste jaar van de HBO-bachelor opleiding volgen voor het HBO propedeuse getuigschrift?
U kunt per studiejaar opzeggen, dus u verplicht zich bij inschrijving niet voor de hele opleiding.
U kunt er dus voor kiezen om alleen te studeren voor het officiële HBO-propedeuse getuigschrift.

Of u kiest voor een HBO-basisopleiding Bedrijfskunde
Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die:
- De HBO-bacheloropleiding te lang vindt duren.
- Twijfelt of de HBO-bacheloropleiding iets voor hem/haar is.
- Niet in de gelegenheid is om stage te lopen.
- Niet beschikt over de vereiste vooropleiding.
- Kennis wil opdoen over het betreffende vakgebied op HBO-niveau.

In deze basisopleiding worden enkele onderwijseenheden uit het eerste HBO jaar behandeld. Zo kunt u kennis maken met de HBO-opleiding en ervaren of u het niveau aan kunt. Wanneer u niet voldoet aan de formele vooropleidingseisen, kunt u ook middels deze HBO-basisopleiding toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding en vrijstellingen aanvragen op basis van het behaalde resultaat in de basisopleiding.

LESGELD

Studeren MET hulp,
lesgeld per studiejaar
Of betaal per maand
HBO-bachelor Bedrijfskunde €1564
of 12 x €141.00
HBO-bachelor Bedrijfskunde met klassikale lessen €2062
of 12 x €186.00

U betaalt maximaal 3 jaar lesgeld!

Kies: Thuisstudie  of  Thuisstudie inclusief klassikale lessen
Wanneer u deze opleiding standaard volgt als thuisstudie, dan wordt u begeleid door onze vakdocenten en studieloopbaanbegeleiders via onze digitale leeromgeving: Studentenplaza. Tevens kunt u dan vier keer per jaar deelnemen aan de Hogeschool-contactdagen, waar diverse thema's worden behandeld en workshops worden verzorgd.

U kunt deze opleiding echter ook inclusief klassikale lessen volgen. U wordt dan niet alleen begeleid door onze vakdocenten en studieloopbaanbegeleiders via Studentenplaza, maar ook worden er klassikale lessen verzorgd door onze vakdocenten. Deze klassikale lessen vinden maandelijks plaats op zaterdag, van 10.00 tot 13.00 uur, in Utrecht. U ontvangt na inschrijving meteen het studiepakket.

Belasting-teruggaaf voor NHA studie! 
U kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op uw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij uw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van uw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt uw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.