De mening van...
Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 531 klanten

HBO-associate degree Bedrijfskunde

  • Word bedrijfskundige in twee jaar.
  • NVAO geacrrediteerde opleiding.
  • Mooie opstap naar de HBO-bachelor.
  • Studeer in je eigen tempo.

Alles over

HBO-Associate Degree Bedrijfskunde

Jaarverslagen kennen voor jou geen geheimen. Leidinggeven zit in je bloed. Ondernemen is een tweede natuur. De economie drijft op bedrijfskundigen. Wil jij daar een van zijn? Volg de erkende HBO-associate degree Bedrijfskunde en er gaat een wereld voor je open.

Wat is associate degree? Associate degree zit tussen MBO-4 en HBO-bachelor in. In twee jaar volg je een studie op HBO-niveau en behaal je een door de overheid erkend getuigschrift.

Volg de HBO-associate degree Bedrijfskunde en na afloop voer je de titel Associate degree. Doorstuderen? Je getuigschrift geeft recht op vrijstellingen: rond met de vrijstellingen versneld je HBO-bachelor af.

Opleiding bedrijfskunde

Alle onderdelen van het bedrijfsleven komen aan bod. Van financieel management tot logistiek en inkoop en van human resource management tot marketing.

Hoe borg je kwaliteit? Hoe vind je geschikt personeel? Hoe zorg je dat de organisatie innoveert en je de concurrentie telkens een stap voor bent? Waar vind je financiering? In de opleiding HBO-associate degree Bedrijfskunde krijg je nieuwe antwoorden op deze vragen. 

Je ervaart bedrijfskunde in de praktijk tijdens casestudies en een korte stage. 

Specialiseren?

Dat kan. Kies tijdens de opleiding voor een minor die bij je past. Zo stem je de studie af op je persoonlijke voorkeur.

Kies een van de volgende minors:
• Financieel management 

• Marketing en verkoop 

• Logistiek en inkoop 

• Human resource management 

• Financial services management 


Bedrijfskunde op HBO-niveau vereist vaardigheden

Een HBO-bedrijfskundige kan meer dan alleen bedrijfskundige processen in goede banen leiden. Hij is een gesprekspartner voor het management, motiveert medewerkers en behoudt overzicht.

Bij de HBO-associate degree bedrijfskunde ontwikkel je de volgende vaardigheden:
• mondelinge en schriftelijke communicatie
• onderzoeksvaardigheden
• omgaan met groepsdynamica

Studieprogramma

HBO-associate degree Bedrijfskunde

Opbouw van de opleiding

De Associate degree opleiding Bedrijfskunde bestaat uit 8 onderwijseenheden. Iedere onderwijseenheid bestaat uit een aantal toetseenheden (modules) die worden afgerond met een beoordeling. De beoordeling van een toetseenheid gebeurt veelal op basis van een digitaal tentamen. Door middel van thema opdrachten wordt de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk.

De opleiding bestaat uit twee fases:

  1. een propedeuse fase
    In het eerste jaar maak je door middel van een aantal inleidende vakken kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Ook komen diverse (praktijk-)vaardigheden aan bod. Als je de propedeuse fase succesvol afrondt, ontvang je het officiële propedeuse-getuigschrift.
  2. een hoofdfase.
    De hoofdfase van de opleiding bestaat uit een major en een specialisatie. De major is de hoofdrichting, waarin jij jouw kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelt. De specialisatie bestaat uit een onderdeel welk deel uitmaakt van de afstudeerrichting. De totale opleiding inclusief de specialisatie, stage en het afstuderen omvat in totaal een studielast van 120 studiepunten, gelijkmatig verspreid over twee leerjaren.

Jaar 1: Propedeuse fase (leszending in twee delen)

Onderwijseenheid 1 (15 studiepunten):
Bedrijfskunde de basis  punten
Algemene managementkennis 5
Middle management en bedrijfsvoering 4
Mondelinge communicatie 3
Beroepsoriëntatie 3


Onderwijseenheid 2
(15 studiepunten):

Financiële analyse  
Inleiding bedrijfseconomie 5
Financiële rapportage en analyse 3
Zakelijke communicatie Engels (deel 1) 3
Onderzoeksvaardigheden 4


Onderwijseenheid 3
(15 studiepunten):

HR en leidinggeven  
Human resourcemanagement 6
Leiderschap 4
Schriftelijke communicatie 3
Persoonlijke leerweg 2


Onderwijseenheid 4
(15 studiepunten):

Innovatie  
Innovatiemanagement 5
Bedrijfsrecht 5
Management game 3
Reflectie en portfolio assessment 2

Totaal jaar 1 60 sp


Jaar 2: Hoofdfase
  (leszending ineens)

Onderwijseenheid 5 (15 studiepunten):

Governance en compliance  
Persoonlijke leerweg 1
Corporate Governance 5
Arbeids- en sociaal recht 5
Themaopdracht 4


Onderwijseenheid 6
(15 studiepunten):

Organisatie en externe omgeving  
Management en organisatie 5
Intercultureel management 5
Projectmanagement 3
Ondernemingsplan 2


Onderwijseenheid 7
(15 studiepunten):
Kies één specialisatie/minor

Financieel Management  
Ethische kwesties 4
Management Control 5
Themaopdracht 5
Reflectie 1


of Marketing en Verkoop  
Sales en Accountmanagement 4
E-Business 5
Themaopdracht 5
Reflectie 1


of Logistiek en Verkoop  
Chain Management 4
Logistiek Management 5
Themaopdracht 5
Reflectie 1


of Human Resource Management  
Arbeids- en organisatiepsychologie 5
Groepsdynamica 4
Themaopdracht 5
Reflectie 1


of Financial Services Management  
Basisdeskundigheid 3
Toepassingsgebieden 5
Themaopdracht 6
Reflectie 1


Onderwijseenheid 8
(15 studiepunten):

Afstuderen 8
Stage 7

Totaal jaar 2 60 sp

 

4 contactdagen incl. workshops

Vier keer per jaar bieden we jou de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze hogeschool-contactdagen, in Utrecht. Je ontvangt hiervoor tijdens de opleiding de uitnodigingen. Op de contactdagen worden thema's behandeld als: hoe is beroepsgericht studeren bij hogeschool NHA opgezet, hoe pak je de thema opdrachten en de afstudeerscriptie aan enz. Tevens vinden er aan de opleiding gerelateerde workshops plaats zoals mondelinge communicatie, onderzoeksvaardigheden, management game enz. Aansluitend aan de contactdagen kun je ook een persoonlijk gesprek voeren met een studieloopbaanbegeleider van hogeschool NHA. Dankzij de persoonlijke begeleiding krijg je alle aandacht.

Studieonderdelen:

In de opleiding komen de volgende onderwijseenheden aan bod:

Bedrijfskunde - de basis

Het eerste leerjaar is een brede propedeuse en vormt een inleiding in de bedrijfskunde en de toepassing daarvan. In de eerste onderwijseenheid starten we met de basis: managementkennis, bedrijfsvoering en mondelinge communicatie. Vervolgens kijken we naar de markt en welke beroepen goed aansluiten op deze veelzijdige opleiding.

Financiële analyse

Een ondernemer heeft, naast vele andere aspecten van ondernemen, te maken met een groot aantal financieel-economische zaken, zoals het kiezen van de ondernemingsvorm, vastlegging van financiële feiten om belanghebbenden op het juiste moment van de juiste informatie te kunnen voorzien, kostensoorten, bepaling kostprijzen en bepaling break-evenpoint. Ook leer je een financiële rapportage te analyseren.

Het is belangrijk dat je direct in het eerste jaar weet welke vaardigheden van jou verwacht worden in een toekomstig beroep. Een voorbeeld hiervan is de module 'Onderzoeksvaardigheden', die in deze onderwijseenheid van de propedeuse is opgenomen. Door jou al in het eerste leerjaar te laten kennismaken met toegepast onderzoek, wordt duidelijk wat verderop in de opleiding verwacht wordt.

HR en leidinggeven

In deze onderwijseenheid staat kennis van HRM centraal. Maar ook wordt er volop aandacht besteed aan leiderschap. En daarnaast komt communicatie aan bod. Deze drie onderwerpen kunnen niet zonder elkaar. Een organisatie ziet zichzelf steeds meer voor de opgave gesteld om de kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten. Belangrijk hierbij is een goede en effectieve afstemming van het personeelsbeleid op de andere onderdelen van de organisatie. Het management dient hiervoor de voorwaarden te creëren en de faciliteiten te verschaffen. Op het gebied van communicatie maken wij jou een aantal basisvaardigheden eigen, zoals corresponderen (ook e-mail), rapporteren, interviewen en presenteren.

Innovatie

Het lijkt wel of de verandering de enige constante is. De ontwikkelingen gaan snel. Maar hoe manage je de nieuwe ontwikkelingen en hoe nieuw is nieuw? Dit zijn onderwerpen die in de module innovatiemanagement aan de orde komen. Daarnaast krijgt elke bedrijfskundige te maken met juridische kwesties. Een voorbeeld: wat is een rechtsvorm en welke rechtsvorm past het beste bij een bepaald type onderneming? De verschillende bedrijfskundige vakgebieden, zoals management, financiën, hr, communicatie, maar ook processen en innovatie komen aan bod tijdens de management game.

Organisatie en kwaliteitszorg

Deze onderwijseenheid staat in het teken van kwaliteitszorg en juridische aspecten rondom arbeid. Kwaliteit is door verdergaande internationalisering en veranderingen in wetgeving steeds belangrijker geworden. Ook op het gebied van de human resources is sprake van steeds meer en wijzigende wetgeving. De themaopdracht heeft als algemeen doel het verwerven en toepassen van competenties op het terrein van het Human Resource Management.

Organisatie en externe omgeving

Deze onderwijseenheid handelt over een essentieel element in de interne en externe werkomgeving van de student. Intern: de bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen. Er moeten plannen gemaakt worden die vervolgens tot uitvoering worden gebracht, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook de invloed van de externe omgeving in de vorm van intercultureel management komt aan bod. Tenslotte is er aandacht voor ondernemerschap in de vorm van het maken van een ondernemingsplan.

Je kiest één van de onderstaande 5 specialisaties:

Specialisatie Financieel Management

Hierin staat gedrag centraal, vanuit meerdere perspectieven. Het bedrijfsleven is in hoge mate afhankelijk van het integer functioneren van de manager, maar ook van haar andere beleidsgebieden. Daarbij spelen ethische kwesties een steeds grotere rol. Management Control behandelt de wijze waarop organisaties het gedrag van hun managers sturen en beheersen. Ingegaan wordt op de relatie tussen organisatiestructuur en control voor wat betreft de beheersing van activiteiten, daarnaast op de wijze waarop managers verantwoordelijkheidscentra kunnen aansturen, motiveren en beoordelen.

of minor/specialisatie Marketing en Verkoop

Technologische ontwikkelingen die steeds meer verkoop via het web mogelijk maken én de business-to-businessmarkt (waar allerlei beslissers en beïnvloeders betrokken zijn bij het salesproces) zijn onderwerpen die centraal staan in deze onderwijsheid. De onderwijseenheid wordt afgesloten met een themaopdracht en reflectie.

of minor/specialisatie Logistiek en inkoop

In deze onderwijseenheid staan inkoop en facility management centraal. Inkoop is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het inkoop- en leveranciersmanagement moet volledig in dienst staan van het leveren van producten en waarden die belangrijk zijn voor de klanten van het bedrijf. In het verlengde daarvan ligt facility management waarbij de interne klant centraal staat. De onderwijseenheid wordt afgesloten met een themaopdracht en een reflectie.

of minor/specialisatie Human Resource Management

In de module arbeid en organisatie wordt de relatie beschreven tussen het individu en de arbeidsorganisatie, waarbij aandacht wordt geschonken aan aspecten zoals diversiteit, motivatie, leiderschap en training. De groepsdynamica sluit hier in principe op aan door groepen en de manier waarop individuen in een groep functioneren nader te bestuderen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling, communicatie, vaardigheden en doelen van een groep. En als er over individuen en groepen wordt gesproken, ligt de invalshoek van coachen voor de hand. Bij coachen wordt in deze onderwijseenheid met name gedacht aan oplossingsgericht coachen. In een methodische aanpak waarbij de oplossing als vertrekpunt geldt, kan een cliënt geleid worden
naar een oplossing of een nieuw doel.

of minor/specialisatie Financial Services Management

In deze specialisatie wordt de Wet op het financieel toezicht behandeld. Diverse financiële producten komen in basisdeskundigheid en toepassingsgebieden aan de orde. Denk hierbij aan onderwerpen als spaar- en beleggingsproducten, de belangrijkste schade- en levensverzekeringen, hypotheken en kredieten. Hiernaast wordt verder ingegaan op een aantal onderdelen van het burgerlijk recht die in het kader van de financiële dienstverlening wat specifieker van belang zijn, zoals het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Verder leer je in deze minor hoe het bank- en verzekeringswezen is georganiseerd in ons land en in Europees verband en welke rol de Nederlandse Bank en de Autoriteit
Financiële Markten daarbij spelen.

Diploma

HBO-Associate Degree Bedrijfskunde

Je kunt de opleiding afronden met het officieel erkend HBO-associate degree getuigschrift.

Na succesvolle afronding van de propedeuse (jaar 1) kun je het officiële propedeuse getuigschrift aanvragen. Na succesvolle afronding van alle onderdelen van deze opleiding krijg je het wettelijk erkende HBO-associate degree getuigschrift van Hogeschool NHA uitgereikt en mag je de titel Associate degree voeren.

NVAO-Accreditatie

De HBO-associate degree Bedrijfskunde van Hogeschool NHA is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), een ijzersterke kwaliteitsgarantie! De opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO-register onder nummer 80074.

Erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hogeschool NHA is erkend door het ministerie van OC&W als rechtspersoon hoger onderwijs op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Registratie onder BRIN nr. 24GL.

Examens

De Associate degree opleiding Bedrijfskunde van Hogeschool NHA is ontwikkeld volgens actuele inzichten over beroepsgericht onderwijs. De lesstof, die telkens wordt afgesloten met een gratis oefententamen, sluit nauw aan op de beroepspraktijk en dit maakt jouw opleiding levendiger en prettiger. Heb je al een baan binnen het vakgebied, dan kun je de lesstof meteen toepassen in de praktijk. Heb je nog geen baan die aansluit op de opleiding, dan kun je de lesstof toepassen tijdens de praktijkstage.

Digitale tentamens: elke dag en dicht bij huis

Tijdens deze complete opleiding vinden er 7 digitale tentamens plaats. Een digitaal HBO-tentamen kost €110,-. Je kunt op elke werkdag tentamen afleggen bij een testcentrum in jouw regio. Jouw voordeel: geen examenstress, geen lange reistijd en niet lang wachten op een examendatum, maar direct tentamen afleggen wanneer jij er klaar voor bent. Ook is de uitslag dan extra snel bekend. Het examengeld betaal je pas bij aanmelding voor het betreffende examen! Ook vindt er tijdens de opleiding een afsluitend examen plaats (niet digitaal) en een portfolio assessment. Een afsluitend NHA-examen kost 125 euro en een portfolio assessment kost ook 125 euro.

STAGE

Korte stage
Stage en afstuderen

Tijdens de opleiding doe je veel kennis op. Maar theoretische kennis alleen is niet genoeg om af te studeren. Je dient ook voldoende praktijkervaring op te doen en het geleerde in de praktijk toe te passen.

Stage

Bij deze opleiding is stage, ook wel praktijkleren genoemd, een onderdeel van de opleiding. Op basis van relevante werkervaring kan vrijstelling aangevraagd worden voor (een deel van) de stage. De duur van de stage bedraagt 196 uur. Als je over een relevante werkplek beschikt kun je de stage binnen jouw eigen bedrijf/instelling uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je in de loop van de studie een passende stageplaats moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. En natuurlijk helpt de NHA jou indien nodig bij het vinden van een passende stageplek.

De stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week. Overigens volgen veel studenten de stage aan het eind van het tweede studiejaar. Vaak hebben ze dan een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgebouwde kennis, en kunnen ze de stage op de nieuwe werkplek doorlopen.

Stagebegeleiding

Tijdens de stage word je vakkundig begeleid door jouw praktijkbegeleider op uw werkplek en door een begeleider/coach vanuit de NHA.

Portfolio en afstudeeropdracht

Vanaf de start van de opleiding ga je meteen jouw eigen portfolio bijhouden. Met dit portfolio kun je altijd aantonen welke kennis en competenties je hebt opgedaan. Ook geeft het een duidelijk beeld van de voortgang van jouw studie. Aan het einde van de opleiding doe je een afstudeeronderzoek. Natuurlijk word je ook hierbij begeleid.

VRIJSTELLINGEN

Door vrijstellingsmogelijkheden kun je de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer je voor aanvang van jouw studie vrijstelling ontvangt voor een onderwijseenheid of de propedeuse, hoef je hiervoor geen tentamen af te leggen en krijg je een korting van € 12,50 per studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstelling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe je vrijstellingen aanvraagt.

Optie 1:
Je meldt je aan voor de associate degree opleiding en geeft op het inschrijfformulier aan, voor welke modules jij vrijstelling wilt aanvragen. Stuur het inschrijfformulier, samen met gewaarmerkte kopieën van diploma's en cijferlijsten naar Hogeschool NHA. De examencommissie zal jouw vrijstellingsverzoek kosteloos beoordelen.


Optie 2:

tijdens de opleiding kunnen nog verdere vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie worden ingediend.


Je kunt het vrijstellingsverzoek richten aan:
Hogeschool NHA, t.a.v. de examencommissie,
postbus 7006, 5980 AA Panningen.

ZO STUDEER JE

Je kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens je studie. Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaanbegeleider sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar je eigen privé-docent of studieloopbaanbegeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn jouw steun en toeverlaat die je graag begeleiden. Je mag tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Van de volgende personen ontvang je begeleiding tijdens jouw studie:

Studieloopbaanbegeleider:

voor al jouw studievragen kun je via telefoon, email of persoonlijk terecht bij jouw studieloopbaanbegeleider. Zij informeert je en ondersteunt je tijdens jouw studie. Ook wanneer je hulp nodig hebt bij de planning kun je een beroep op haar doen.

Vakdocenten:

Binnen de onderwijseenheden zullen specialisten binnen het vakgebied specifieke opdrachten van feedback voorzien en jouw vragen beantwoorden.

Praktijkdocenten:

Zij geven je les tijdens de Hogeschool-contactdagen.

Stagebegeleider:

Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt onze begeleider je tijdens het stagetraject.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten (learning community) die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

De nominale studieduur bedraagt twee jaar, op basis van 120 studiepunten en een studielast van 60 studiepunten per jaar. De studie is in twee tot drie jaar af te ronden.

VOOROPLEIDING

Een HAVO- of VWO- of MBO-diploma (niveau 4) of NHA-diploma HBO-basisopleiding Bedrijfskunde is voor toelating tot een HBO associate degree vereist.

Maak de 21+ toets als je niet het juiste diploma voor toelating bezit.

Voldoe je niet aan de genoemde vooropleidingseis en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je op basis van de 21+ regeling deelnemen aan de 21+ toets van de NHA. Je kunt deze optie aankruisen op
het aanmeldformulier of telefonisch aanvragen. Middels deze toets kun je alsnog aantonen over het juiste niveau te beschikken. De toets kost 75 euro en kun je op een locatie in jouw regio afleggen. Als je daarna binnen 2 weken start met de associate degree krijg je de 75 euro als korting op het lesgeld terug. Heb je de HBO-basisopleiding gevolgd en succesvol afgerond, dan word je middels dezelfde 21+ regeling (zonder toets) toegelaten tot deze associate degree opleiding.

Of je kiest voor de HBO-basisopleiding Bedrijfskunde

Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die:
- Niet in de gelegenheid is om stage te lopen.
- Niet beschikt over de vereiste vooropleiding.
- Kennis wil opdoen over het betreffende vakgebied op HBO-niveau.

In deze basisopleidingen worden enkele onderwijseenheden uit het eerste HBO-jaar behandeld. Zo kun je kennis maken met de HBO-opleiding en ervaren of je het niveau aan kunt. Wanneer je niet voldoet aan de formele vooropleidingseisen, kun je ook middels deze HBO-basisopleiding toegang verkrijgen tot de HBObacheloropleiding of HBO-associate degree opleiding en vrijstellingen
aanvragen op basis van het behaalde resultaat in de basisopleiding.

LESGELD

Studeren MET hulp,
lesgeld per studiejaar
Of betaal per maand
HBO-associate degree Bedrijfskunde €2998 €1499
of 12 x €137.50

Je betaalt maximaal 2 jaar lesgeld!

Belastingteruggaaf voor NHA studie.

Je kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij je belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt jouw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Je ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in jouw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met jouw chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.